ติดต่อสำนักงานฯ เขต 4 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 4

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 4

ครอบคลุมการดูแล 8 จังหวัด ได้แก่
 • จังหวัดหนองคาย 
 • จังหวัดนครพนม 
 • จังหวัดสกลนคร 
 • จังหวัดอุดรธานี

 • จังหวัดหนองบัวลำภู
 • จังหวัดเลย 
 • จังหวัดขอนแก่น
 • จังหวัดบึงกาฬ

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  ชั้นที่ 3 อาคารแก่นนครออฟฟิศพาร์ค11 ถ.ศรีธาตุประชาสันติ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

  โทรศัพท์ 043-228338-9
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา