วันที่ : 30-กันยายน-2559      Intranet    [TH] [EN]      

++ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ++

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บใหม่
กระทรวงพลังงงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหระทรวงพลังงาน
       
REGULATORY GUIDELINES OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION
 REGULATORY GUIDELINES OF THE ENERGY REGULATORY COMMISSION BY PROF. DR. DIREK LAVANSIRI CHAIRMAN OF THE ENERGY REGULATORY CO ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
EPA แถลง ก๊าซเรือนกระจกเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
 สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมสหรัฐฯ (The U.S. Environmental Protection Agency - EPA) ได้แถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก
 จีนและอินเดีย ตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก จีนและอินเดีย สองประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนี่อง ค่า ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
       
สถานการณ์โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fukushima-Daiichi
สาเหตุ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 14:46 น. ตามเวลา ในประเทศญี่ปุ่น มีความรุนแรงขนาด 8.8 ตามมาตราริกเตอร์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์: จำเป็นและปลอดภัยจริงหรือ
บทความโดย ชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน"ไม่ต้องอาศัยพลังงานนิวเคลียร์มาผลิตไฟฟ้าหรอก...อันตราย หากสารกัมมันตรังสีรั่วไหลออ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
       
การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ (กองทุนประเภท ค)
ลำดับที่ ชื่อกองทุน (การบริหารเงินกองทุนประเภท ค) โรงไฟฟ้า ดูประกาศ ๑ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท ท่าเชียงทอง จำกัด บริษ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี ๒๕๕๔ -๒๕๕๘
  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศและจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า
  การกำหนดพื้นที่ประกาศ ประเภทการบริหารเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ และจำนวนคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (กองทุนประเภท ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 
 
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0 2207 3599 , โทรสาร : 0 2207 3502 , 0 2207 3508
อีเมล : support@erc.or.th