ค้นหาข้อมูล
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทโรงไฟฟ้า
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต  ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตามการสนับสนุน
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 การไฟฟ้า  ประเภทสัญญา
select
       
Export to Excel
สถานะโรงไฟฟ้า IPPโรงไฟฟ้า SPPโรงไฟฟ้า VSPPรวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด
 โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซื้อ00.0000.000386.54061.540671.65040.5909158.190102.130
ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA1540.000540.00010366.903273.622410.1699.65015917.072823.272
เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD35,930.0005,930.000575,676.1994,529.000145818.439612.94720512,424.63811,071.947
COD แล้ว1715,544.51814,766.700978,270.9345,317.0237744,012.4293,032.06288827,827.88123,115.785
ยกเลิกตอบรับซื้อ00.0000.0006403.500369.000131403.926357.904137807.426726.904
ยกเลิกแบบคำขอ00.0000.00010211,525.49910,748.3062621,347.6031,094.54436412,873.10211,842.850
ยกเลิกสัญญา51,303.0001,227.23043699.300304.1004432,764.4302,201.6944914,766.7303,733.024
โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาคดี00.0000.00000.0000.000178972.140905.696178972.140905.696
รวม2623,317.51822,463.93031827,028.87521,602.5911,94310,400.7868,255.0872,28760,747.17952,321.608
 
 ข้อมูล ณ วันที่
 กฟผ.  29/04/2559
 กฟภ.  10/05/2559
 กฟน.  03/05/2559
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907