ค้นหาข้อมูล
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทโรงไฟฟ้า
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต  ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 การไฟฟ้า  ประเภทสัญญา
select
       
Export to Excel
สถานะโรงไฟฟ้า IPPโรงไฟฟ้า SPPโรงไฟฟ้า VSPPรวมโรงไฟฟ้าทั้งหมด
 โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)โครงการกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา (MW)
ยื่นคำขอแต่ยังไม่ได้ตอบรับซื้อ00.0000.00017781.400690.5003732,073.7981,871.5563902,855.1982,562.056
ตอบรับซื้อแล้ว ยังไม่เซ็น PPA1540.000540.00010689.800611.00034142.841127.655451,372.6411,278.655
เซ็น PPA แล้ว ยังไม่ COD47,530.0007,530.000565,759.7414,567.000171890.318613.18323114,180.05912,710.183
COD แล้ว1613,944.51813,166.700917,693.5864,849.5235582,783.8801,926.11066524,421.98419,942.333
ยกเลิกตอบรับซื้อ00.0000.0007331.503374.622125384.926341.929132716.429716.551
ยกเลิกแบบคำขอ00.0000.000694,254.6593,707.46689341.626291.7621584,596.2853,999.228
ยกเลิกสัญญา51,303.0001,227.23042691.800297.6005523,385.7922,895.6035995,380.5924,420.433
โครงการอยู่ระหว่างพิจารณาคดี00.0000.00000.0000.00000.0000.00000.0000.000
รวม2623,317.51822,463.93029220,202.48915,097.7111,90210,003.1818,067.7992,22053,523.18845,629.440
 
 ข้อมูล ณ วันที่
 กฟผ.  20/04/2558
 กฟภ.  02/04/2558
 กฟน.  03/04/2558
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907