ข่าวและความเคลื่อนไหวใน กกพ.

อัปเดตข่าวสารด้านพลังงาน กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงข้อคิดเห็นได้ที่นี่

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครพนักงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รับสมัครพนักงาน+ใบสมัคร.pdf

วันที่ 25 ต.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 2 MB
จำนวนดาวน์โหลด 2710 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 25 ต.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 4110 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงาน กกพ. ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565.pdf

วันที่ 21 ก.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 2 MB
จำนวนดาวน์โหลด 970 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2564

Icon

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2564

วันที่ 17 ก.พ. 2564
ขนาดไฟล์ 4 MB
จำนวนดาวน์โหลด 688 ครั้ง
ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

Icon

ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 3 MB
จำนวนดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
Icon

แบบฟอร์มใบสมัคร_(2561).pdf

วันที่ 15 มี.ค. 2565
ขนาดไฟล์ 152 KB
จำนวนดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด

อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น


รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า จำนวน 3 ฉบับ

25 พ.ย. 2565 ถึง 12 ธ.ค. 2565

รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นแล้ว


ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับงวดเดือนมกราคม – เมษายน 2566 (ระยะเวลารับฟัง 14 – 27 พฤศจิกายน 2565)

14 พ.ย. 2565 ถึง 27 พ.ย. 2565

ร่างระเบียบและร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการพลังงานของประเทศไทย จำนวน 5 ฉบับ (ระยะเวลารับฟัง 3 – 17 ตุลาคม 2565)

03 ต.ค. 2565 ถึง 17 ต.ค. 2565

ร่างโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ปี 2565 – 2568 (ระยะเวลารับฟัง 3 - 17 ตุลาคม 2565)

03 ต.ค. 2565 ถึง 17 ต.ค. 2565

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด (ระยะเวลารับฟัง 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565)

20 ก.ย. 2565 ถึง 04 ต.ค. 2565

การขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด (ระยะเวลารับฟัง 20 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565)

20 ก.ย. 2565 ถึง 04 ต.ค. 2565
สถิติพลังงาน
สถานการณ์การผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของผู้ได้รับใบอนุญาต ในปี พ.ศ. 2564

กำลังการผลิตรวมไฟฟ้าพลังงานน้ำของประเทศไทย

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ


icon stat energy 01
15.84
%
Myanmar Gas

252,179,259.46

MMBTU
icon stat energy 02
21.68
%
LNG

345,225,054.86

MMBTU
icon stat energy 03
62.48
%
Gulf Gas

994,697,057.17

MMBTU

การผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบ

(กฟผ. กฟภ. และ กฟน.) แยกตามเชื้อเพลิง


graph circle
 • Diesel Oil

  0.11

  | 0.00%
 • Fuel Oil

  120.92

  | 0.06%
 • Hydro

  4,432.10

  | 2.20%
 • Coal

  16,538.84

  | 7.84%
 • Lignite

  17,733.80

  | 8.40%
 • Renewable

  23,856.02

  | 11.30%
 • Import

  31,430.07

  | 14.89%
 • Natural Gas

  117,003.49

  | 55.44%

Calendar And Announcement

ความมั่นคงของพลังงาน
ทั้งปัจจุบัน และอนาคต คือ หน้าที่ของเรา

กำกับดูแลประกอบกิจการพลังงานให้มีระบบการบริหารจัดการพลังงานให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพเป็นธรรม
ต่อผู้ใช้และผู้ประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความรู้คู่พลังงานไทย
ต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชนไร้มลพิษ แห่งแรกในไทย

ถ้าให้มองสถานการณ์ของการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ มันมีความเสี่ยงที่จะทำให้ในอนาคตประเทศไทย
จะเสี่ยงต่อการที่ค่าไฟจะขึ้นราคาไปมากกว่านี้ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยที่เราผลิตได้เองก็ลดน้อยลงทุก ๆ ปี

พลังที่ทำให้เราสะดวกสบาย

มีน้ำไหล ไฟฟ้าสว่าง เพียงพอต่อความต้องการอย่างยั่งยืน

และมีการจัดสรรปันส่วนให้เราทุกคนได้ใช้พลังงานได้อย่างเท่าเทียม และมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงมีปริมาณเพียงพอ สามารถตอบสนองความต้องการภายในประเทศ