แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อัปโหลดไฟล์

รองรับไฟล์นามสกุล pdf,png,jpeg,jpg ขนาดรวมกันไม่เกิน 10 MB

ไฟล์แนบ

*ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์ในการสอบหาข้อเท็จจริง
โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ