ติดต่อสำนักงานฯ เขต 13 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 13

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 13

ครอบคลุมการดูแล 3 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 • จังหวัดนนทบุรี 
 • จังหวัดสมุทรปราการ • ที่ตั้งสำนักงาน
  18/23 อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 หมู่ 10 ถ.นครอินทร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

  โทรศัพท์ 02 5252544-5 โทรสาร 02 525-2504
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา