ติดต่อสำนักงานฯ เขต 1 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 1

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 1

ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดเชียงราย
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดลำปาง


 • จังหวัดลำพูน
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  ชั้น 2 อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนสพาร์ก 90 ถ. มหิดล ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

  โทรศัพท์ 053-203433-4 โทรสาร 053-271719
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา