ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง สูตรการคำนวณอัตราการรับซื้อไฟฟ้า Feed-in Tariff ในส่วนผันแ ...
27 มกราคม 2563
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่ ...
13 พฤศจิกายน 2562
นายเสมอใจ  ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ใน ...
สำนักงาน กกพ. ขอประชาสัมพันธ์ มาตรฐาน EV Charger สำหรับประเภทสถานีอัดประจุไฟฟ้าและประเภทบ้านอยู่อาศั ...
6 มกราคม 2563
สำนักงาน กกพ. ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้ง EV CHARGER  ดังนี้  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ...
กกพ. ส่งความสุขผู้ใช้ไฟรับปีใหม่ ตรึงค่าเอฟทีที่ -11.60 สต.ต่อหน่วย
11 พฤศจิกายน 2562