ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่ฯ หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่ฯ

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
12
 Item 1 to 20 of 30
Page:of 2 Page size:
22 มีนาคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพาหนะรับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01142019091454เช่ารถบัส.pdf
22 มีนาคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01152019091543เช่าห้องประชุม.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12272019042708201903121429_1.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภภัณฑ์โฆษณาและแพร่ (เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12272019042755201903121429_2.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12282019042841201903121429_3.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ) จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12302019043018201903121429_4.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่มือถือ ยี่ห้อ Samsung Smartphone รุ่น Galaxy J2 Black โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01252019092517ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่.pdf
21 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างตัดเครื่องแต่งกายของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21272019022720ประกาศซื้อเสื้อ.pdf
20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพะเจาะจง  11212019022158ประกาศผลผู้ชนะกองทุนพระนครเหนือ.pdf
29 มกราคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1)  31422019024251ประกาศ-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ.pdf
29 มกราคม 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1)  31452019024558ประกาศ-วัสดุสำนักงาน.pdf
24 มกราคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟและสายเลนเพิ่มเติม ภายในสำนักงานกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01302019093041ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายไฟและ.pdf
23 มกราคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคูปองน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01292019092917ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคูปองน้ำด.pdf
21 มกราคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01262019092642ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ค.pdf
17 มกราคม 2562 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01322019093202ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยา.pdf
16 มกราคม 2562 ประกาศรับสมัครผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความรัอนร่วมพระนครเหนือ  21222019022239ประกาศพนน.pdf
2 มกราคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ระหว่างเดินทางศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ณ ประเทศญี่ปุ่น  295820190858322.จ้างเหมายานพาหนะสป.2.pdf
18 ธันวาคม 2561 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01272019092748ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ส.pdf
13 ธันวาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสมุทรปราการ 1 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  295220190852571.เช่ารถยนต์สป.1.pdf
1 สิงหาคม 2561 ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0157201803573620180801155948055.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204