ประกาศร่าง TOR หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศร่าง TOR

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
123
 Item 1 to 20 of 41
Page:of 3 Page size:
1 กันยายน 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ Adobe Professional 80 license ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 1 - 8 กันยายน 2563   01362020033646ร่างประกาศจัดซื้อซอฟแวร์__Adobe_Professional_80_license.pdf
27 สิงหาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี และขาว-ดำ พร้มสแกน จำนวน 9 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563   28272020102747ร่างเอกสารเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร_9_เครื่อง.pdf
20 สิงหาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 20 - 27 สิงหาคม 2563   21392020123901ร่าง_ประกาศ_เอกสาร_โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า.pdf
13 สิงหาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน กกพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2563   13472020024727ร่างประกาศ_ประกวดTOR_จ้างบริการทำความสะอาด.pdf
13 สิงหาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน สำนักงาน กกพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 13 - 18 สิงหาคม 2563   13482020024855ร่างประกาศ_ประกวด_TOR_จ้างรักษาความปลอดภัย.pdf
30 กรกฎาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรื จำนวน 2 รายการ 1.คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 31 เครื่อง 2.คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 30 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2563   0406202010063520200803095825466.pdf
16 กรกฎาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศประกวดราคาโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ คพรฟ. ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 16-23 กรกฎาคม 2563   17242020092401ร่าง-ประกาศโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ_คพรฟ._ปี_63.pdf
13 กรกฎาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร ปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2563  14122020091235ร่างประกาศ_TORของที่ระลึก2564.pdf
12 มิถุนายน 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2490 ซีซี จำนวน 2 คัน และรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,490 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 12 - 19 มิิถุนายน 2563   15142020031459ร่างประกาศรถเช่าเลขาและรองเลขา.pdf
7 พฤษภาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 7 - 15 พฤษภาคม 2563  07072020030722ประกาศร่าง_จ้างผู้สอบบัญชีตรวจสอบรายงานการเงิน_ประจำปีงบ_2563.pdf
26 มีนาคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 26 มีนาคม 2563- 2 เมษายน 2563  26452020054523ร่างประกาศประกวดTOR_เช่ารถเลขาธิการ.PDF
23 มกราคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างบำรุงรักษาและบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายแบบ End-to-End Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 23-28 มกราคม 2563  27072020110733ร่างประกาศ_End_to_End.pdf
15 มกราคม 2563 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 15-20 มกราคม 2563   16512020085134ประกาศร่างรายงานประจำปี_62.pdf
12 พฤศจิกายน 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2562   12532019035300ร่างประกาศ_จัดทำหนังสือเชิงลึก.pdf
30 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2562  02382019103854ร่างประกาศประกวดราคา-ประชาสัมพันธ์.PDF
29 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี และขาว-ดำ พร้อมสแกน จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562   29282019032846ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร.PDF
28 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กกพ. ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562   28322019043251รับฟังความคิดเห็นประกาศสำนักงาน_กกพ._เรื่อง_ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.pdf
27 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กกพ. พร้อมตกแต่งภายในด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562  27132019031314ร่างประกาศงานจ้างก่อสร้าง_27_สค_62.pdf
13 สิงหาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานเช่ารถยนต์ของสำนักงาน/สำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 13 - 20 สิงหาคม 2562   13022019020203ร่างประกาศรถเช่า_เขต9.pdf
31 กรกฎาคม 2562 รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศงานจ้างเพื่อจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการจัดแสดงนิทรรศการด้านการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ERC Forum 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 5 สิงหาคม 2562  31192019011908ประกาศร่าง_erc_forum_2019.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • วัตถุประสงค์หลักในการกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 •     - คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
      - สำนักงาน กกพ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 •     - คณะผู้บริหารสำนักงาน
      - ช่องทางการติดต่อของผู้บริหาร
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ภาพรวมการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • ผลการดำเนินงานของ กกพ. และสำนักงาน กกพ.
 • รายงานประจำปี
 • งบการเงิน
 • การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 •     - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
      - กำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน
      - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •     - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคคล
      - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
      - สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
      - ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • การป้องกันการทุจริต
 • หนังสือแนะนำสำนักงาน กกพ.
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศเชิญชวน
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกรายเดือน
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 •     - ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • สัญญา
 •     - สัญญาปี 2563
      - สัญญาปี 2562
      - สัญญาปี 2561
      - สัญญาปี 2560
  ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 • ร้องเรียนการทุจริต
 •     - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      - สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต