ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1178
Page:of 59 Page size:
27 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)  27422019014252ประกาศผู้ชนะไตรมาส2_เขต9.pdf
22 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24502019105014ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง3คัน(22พ.ค.62).pdf
21 พฤษภาคม 2562 ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน และรถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และสำนักงาน กกพ. จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน (5 ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22272019082745ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งรองฯและรถส่วนกลาง.pdf
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชเ่ารถยนต์ของสำนักงาน (สัญญาต่อเนื่อง 5 ปี๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24552019085518ประกาศผู้ชนะเช่ารถยนต์_เขต10.PDF
16 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16522019105251ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า_จำนวน_1_คัน_(5กส_9580).pdf
15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1527201901271905152019113710328.pdf
15 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1528201901282205152019113754040.pdf
14 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจสำนักงาน สข 4. (ขอนแก่น) งบประมาณประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1511201908110820190508113329010_0001.pdf
13 พฤษภาคม 2562 ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม การประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า   13202019042022ชี้แจงคำถามKM-.pdf
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์รัชกาลปัจจุบัน จำนวน 351 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15052019080535ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์รัชกาลปัจจุบันจำนวน351ตัว.pdf
3 พฤษภาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ “นักพัสดุมืออาชีพ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1418201909180401คู่มือนักพัสดุ.PDF
29 เมษายน 2562 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 (ราชบุรี) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  02102019081031ประกาศ_เอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์จำนวน7ที่นั่งขับเคลื่อน4ล้อ.pdf
29 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือไว้ใช้ในห้องสมุดสำนักงาน กกพ. จำนวน 9 ชื่อเรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30102019021015ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือไว้ใช้ในห้องสมุดสำนักงานกกพ.จำนวน9ชื่อเรื่อง.pdf
29 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้ดจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   3006201903065020190430142259041.pdf
29 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3008201903081020190430142220524.pdf
26 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องอบผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29082019080837ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องอบผ้าจำนวน1เครื่อง.pdf
26 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมสำหรับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29102019081006ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมสำหรับรถยนต์ส่วนกลางจำนวน1คัน(ฌท6770).pdf
26 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29122019081200ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์จำนวน30ตัว.pdf
26 เมษายน 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   29032019080348ประกาศเชิญชวน-ติดตามประเมินผล10ล.(ครั้งที่_2).pdf
26 เมษายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนพฤษภาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29162019081600ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ(เดือนพ.ค.62).pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน