ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 835
Page:of 42 Page size:
24 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)  27432020084326ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._ไตรมาศ_ประจำไตรมาสที่_1_(ต.ค.-ธ.ค.62).pdf
23 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซม สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27412020084127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตาวจเช็คและซ่อมแซมสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง_2_คัน_(23_มค.63).pdf
22 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบำรุงรักษาระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  22332020013339ประกาศ_ผู้ชนะ_จ้างบำรุงรักษาบำรุงรักษาระบบการอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์.pdf
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 (กาญจนบุรี))   20102020031035ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่_1_ประจำปีงบประมาณ_2563_(ตค-ธค_2562)_เขต_9.pdf
17 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17322020043239ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_5_คัน_(17_มค.63).pdf
16 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาทบทวนและจัดทำกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16372020103743ประกาศผู้ชนะ-ที่ปรึกษาทบทวนกระบวนการทำงาน.PDF
15 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 8 (ชลบุรี))   15152020011502ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมส_1_ปีงบประมาณ_2563_สำนักงาน_กกพ_ประจำเขต_8_(ชลบุรี).pdf
14 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  14492020014907ประกาศผู้ชนะ_การจ้างจัดทำหนังสือเชิงลึก.pdf
10 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียมการเพื่อจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการควบรวมกิจการและการกำกับดูแลการแข่งขันในกิจการพลังงานของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก  14472020024731ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียรมการเพื่อจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ฯ_10_มค.63.pdf
9 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดทำหมุดพร้อมติดตั้งหมุดหลักฐานพิกัดโรงไฟฟ้าเพื่อใช้อ้างอิงจุดศูนย์กลางของโรงไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ งบประมาณประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2349202001494720200122145917683.pdf
2 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของสำหรับทำบุญตักบาตร พิธีสักการะพระพรหมละพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  03362020083653ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._1_-_2563.pdf
2 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อกระเช้าสำหรับการอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10112020011125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อกระเช้าสำหรับการอวยพรปีใหม่_2563_จำนวน_4_กระเช้า.pdf
27 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อของสำหรับทำบุญตักบาตร กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัยสถาปนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ครบรอบ 67 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02032020090303ประกาศ_สำนักงาน_กกพ._432_-_2562.pdf
27 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02052020090515ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_4_คัน_25_ธค.62).pdf
26 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำบริโภคประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 12 (สงขลา))   14552020025515ประกาศซื้อน้ำดื่มเขต12_ธ.ค..pdf
25 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ (ประจำเดือนมกราคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25302019013010ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ_ประจำเดือน_ม.ค.63.pdf
25 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25432019054332ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_2_คัน_25_ธค.62).pdf
25 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25442019054411ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_3_คัน_25_ธค.62).pdf
16 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17172019011747ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_3_คัน_16_ธค.62).pdf
13 ธันวาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1311201902110320191213133907823.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
      - สัมมนา "ไขข้อข้องใจโซล่าร์ภาคประชาชน"
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองทุนพื้นที่ ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน
 • Q&A ศูนย์บริการ Call Center 1204
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)