ข่าวสารพลังงาน
 
กกพ.เตรียมแผนรับมือราคาLNG ปี64 ผันผวนในระดับสูง
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จับตาราคา LNG โลกปี64 ผันผวนในระดับสูงกว่าปี 63 ที่เคยมีราคาต่ำเพียง 1.78 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู โดยสั่งกฟผ.เตรียมพร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตา แทนก๊าซ หากมีต้นทุนเชื้อเพลิงผลิตที่ต่ำกว่า พร้อมเร่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติสรุปข้อมูลการผลิตก๊าซแหล่งเอราวัณหลังสิ้นสุดสัมปทานว่ามีความต่อเนื่องหรือไม่ หรือต้องนำเข้าLNG ทดแทนในปริมาณเท่าใด เพื่อให้ สามารถเตรียมจัดซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะได้เงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแบบเร่งด่วน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ติดตาม สถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยล่าสุด ราคา LNG ตลาดจร หรือ Spot LNG ปรับตัวสูงขึ้นมากถึง 10 เหรียญสหรัฐฯต่อล้านบีทียู ซึ่งสูงกว่า ราคา Spot LNG เฉลี่ยช่วงวันที่ 1 – 5 มี.ค. 2564 อยู่ระดับ 5.62 […]
Wed, 16 Jun 2021 09:19:49 +0000
 
 
กกพ.อนุมัติ เอ็กโก​ กรุ๊ป​ เป็น​Shipper​ จัด​หา LNG รายใหม่​
ที่ประชุม กกพ. อนุมัติ ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ให้บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และอนุญาตให้ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใบอนุญาต Shipper ไปก่อนหน้านี้ ขยายการนำเข้า LNG เพิ่มเติมได้ ส่วนอีก 2 บริษัท คือ SCG และ PTTGLยังไม่ผ่านการพิจารณาต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาใหม่ แหล่งข่าวในคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กกพ. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้พิจารณาอนุมัติให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) ให้กับบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เพียงรายเดียว จากที่มีผู้ยื่นขอเข้ามา 3 ราย นอกจากนี้ได้อนุมัติและรับทราบกรณีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ใบอนุญาต […]
Tue, 15 Jun 2021 10:04:26 +0000
 
 
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ National Energy Information Center : NEIC) เชื่อมข้อมูลรอบด้าน ขับเคลื่อนนโยบายพลังงานเพื่อสร้างนวัตกรรมในอนาคต
ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายแบบมุ่งเป้าและการให้บริการข้อมูลภาครัฐที่มีความโปร่งใส กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (National Energy Information Center : NEIC) เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐานระดับสากล ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ข้อมูลพลังงานทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงาน กลุ่มธุรกิจพลังงาน ภาคการศึกษา ไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อันจะนำไปสู่การลดความขัดแย้งในการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของประเทศได้  ทั้งนี้ สนพ. ได้วางแนวทางที่เป็น Road Map ในการพัฒนาศูนย์ NEIC ออกเป็น 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะที่ 1 (ปี 2564-2566) ซึ่งในปี […]
Tue, 15 Jun 2021 03:18:00 +0000
 
 
ปตท. คาดราคาน้ำมันโลกสัปดาห์นี้ยังขึ้นต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ขยายวงฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัว
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสัปดาห์นี้ (14-18 มิ.ย. 2564) มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของความต้องการใช้ในสหรัฐฯ ยุโรป และจีน หลังสามารถกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้วงกว้างขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เวสท์เท็กซัสฯ และดูไบ รวมถึงราคาน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินและดีเซล ต่างปรับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (7- 11 มิ.ย. 64)  โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก รายงานฉบับเดือน มิ.ย. 64 ของ Energy Information Administration (EIA) คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.41 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 97.67 ล้านบาร์เรลต่อวัน และในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น 3.64 ล้านบาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 101.31 ล้านบาร์เรลต่อวัน ธนาคารโลก (World Bank) […]
Tue, 15 Jun 2021 01:50:05 +0000
 
 
ชง กพช.อนุมัติแผนพลังงานชาติ เตรียมเลิกสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่
กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอที่ประชุม กพช. อนุมัติ กรอบแผนพลังงานแห่งชาติ ตั้งเป้าลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้การจัดทำPDP2022 ต้องยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินโรงใหม่ที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งหมด นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ซึ่งคาดว่า จะนำเสนอกรอบนโยบายการจัดทำแผน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติได้ ภายในเดือน ก.ค.64 นี้ จากนั้น จะนำมาจัดทำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ 5 แผนฯ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยต่อไป โดยคาดว่า จะประกาศใช้แผนพลังงานแห่งชาติได้ในช่วงเดือน ก.ย.นี้ สำหรับรายละเอียดในแผนพลังงานแห่งชาติ เบื้องต้น จะมีการกำหนดเป้าหมายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้สอดรับกับทิศทางของประเทศมหาอำนาจต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา อียู จีน เพื่อไม่ให้มีการใช้พลังงานสะอาดมาเป็นข้ออ้างตั้งกำแพงภาษีสำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ในนโยบายด้านไฟฟ้าที่สอดคล้องกับแผนพลังงานชาติ จะกำหนดให้โรงไฟฟ้าที่จะก่อสร้างใหม่นับจากนี้ไป จะต้องไม่เป็นเชื้อเพลิงถ่านหิน […]
Mon, 14 Jun 2021 09:56:57 +0000
 
 
พบกับเวบบินาร์ “ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย Technology 4.0” วันที่ 24 มิ.ย. นี้
ข่าวประชาสัมพันธ์ หลากหลายคำถามคาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4.0 เริ่มกันตรงไหน  เลือกลงทุนเทคโนโลยี 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร ถึงจะได้ผลสูงสุด เป็น คำถามที่ถูกหาคำตอบมาโดยตลอด หรือ ถ้าไม่เคยเริ่มนำมาใช้เลย เราจะก้าวสู่ความเป็น 4.0 เลยได้หรือไม่ มีเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะกับการนำมาปรับใช้บ้าง ระบบอัตโนมัติ IOT เซนเซอร์ต่างๆ จำเป็นต้องใช้ทุกขั้นตอนเลยแล้วดีจริงหรือ พบกับเวบบินาร์ “ขับเคลื่อน NEW NORMAL INDUSTRY ด้วย Technology 4.0″ กับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่จะทำให้คุณมั่นใจในการก้าวสู่ความเป็นเทคโนโลยี 4.0 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 13.30 – 16.00 น. ทาง Zoom application บรรยายไทย – ลงทะเบียน: https://bit.ly/3z73Ih5 รายละเอียดเพิ่มเติม www.intermachshow.com –
Mon, 14 Jun 2021 02:43:22 +0000
 
 
โซลาร์ลอยน้ำไฮบริด กฟผ. ดังไกล สื่อนอกทึ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชี้เป็นก้าวสำคัญเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดใน SE Asia
ยิ่งใกล้ถึงวันจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โครงการ Hydro Floating Solar Hybrid System ขนาด 45 เมกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ก็ยิ่งได้รับความสนใจจากสื่อจำนวนมาก รวมถึงสื่อหลายสำนักจากต่างประเทศ  เพราะถือเป็นโครงการ Floating Solar ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ และยังเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแบบไฮบริดระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำและพลังน้ำจากเขื่อนกักเก็บน้ำ สื่อต่างประเทศหลายแห่งนำเสนอเรื่องราวของโครงการโซลาร์ฟฟาร์มลอยน้ำที่เขื่อนสิรินธรของ กฟผ. โดยไฮไลท์ในประเด็นที่ว่า โครงการนี้เป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่ปัจจุบันถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นโครงการซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในอนาคตของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้ สำนักข่าวจาก France Info ของฝรั่งเศส นำเสนอเรื่องราวโครงการโซลาร์ลอยน้ำ ผ่านเว็บไซต์  www.francetvinfo.fr ในหัวข้อ Thaïlande : plus de 140 000 panneaux photovoltaïques installés sur l’eau  มีเนื้อหาสำคัญว่า โครงการนี้เป็นโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์บนผิวน้ำจำนวนมหาศาลกว่า 144,000 แผง ซึ่งกินพื้นที่มากถึง700,000 ตารางเมตร หรือ เทียบเท่าสนามฟุตบอลถึง […]
Fri, 11 Jun 2021 11:28:12 +0000
 
 
เผยใช้กองทุนน้ำมันฯ อุ้มLPG และน้ำมันชีวภาพได้อีกแค่ 10 เดือน
เผยฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือเงิน 19,000 ล้านบาท ใช้ชดเชยราคาก๊าซหุงต้มสะสมแล้วกว่า 13,000 ล้านบาท โดยหาก กบง.อนุมัติ​ตรึงราคาต่อ จะทำให้เหลือเงินอุ้มทั้งก๊าซหุงต้มและน้ำมันชีวภาพต่อไปได้อีกแค่10 เดือน แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า มาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 จะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. 2564 นี้ โดย กบง.จะนัดประชุมภายในเดือนนี้เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการดังกล่าวอีกครั้งหรือไม่ โดยมีความเป็นไปได้ ที่ กบง.จะเลือกแนวทางการปรับขึ้นราคาบางส่วน หรือปรับขึ้นแบบขั้นบันได เพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ปัจจุบันอุดหนุน LPG อยู่เดือนละ 700 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประสบปัญหาเงินไหลออกจำนวนมาก ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อเดือน โดยนำเงินไปชดเชยราคาน้ำมันชีวภาพ ทั้ง แก๊สโซฮอล์E20, E85 ดีเซล และไบโอดีเซลB20 รวมประมาณ 700 ล้านบาทต่อเดือนและชดเชยราคา LPG […]
Fri, 11 Jun 2021 08:50:17 +0000
 
 
Dow เผยนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไบโอเอทานอล ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผยถึงนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทิลแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาล หรือ ไบโอเอทานอล (Bio-Ethanol) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในต่างประเทศ ทั้ง “FLUENT-CANETM” ที่ช่วยขจัดปัญหาการเกิดฟองในกระบวนการหมักน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ และ “ACUMERTM” ที่ช่วยลดการเกิดตะกรันในหม้อต้มน้ำตาล เมื่อใช้ควบคู่กันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ไบโอเอทานอล เป็นแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้จากพืชที่ให้พลังงานสูง เช่น อ้อยและข้าวโพด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และประเทศในสหภาพยุโรป สำหรับประเทศไทย นิยมใช้กากน้ำตาลซึ่งเป็นผลิตผลพลอยได้ในการผลิตน้ำตาล มาผลิตเป็นไบโอเอทานอล และได้รับการส่งเสริมให้เป็นส่วนประกอบของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในกระบวนการหมักไบโอเอทานอล จะเกิดฟองปริมาณมากซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของยีสต์ ชนิดของน้ำตาล และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นในถังหมัก หากควบคุมการเกิดฟองไม่ดีก็จะส่งผลต่ออัตราผลผลิตและคุณภาพของแอลกอฮอล์ที่ได้ในท้ายที่สุด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตจะต้องใช้สารป้องกันการเกิดฟอง (Antifoam) และลดการเกิดฟอง (Defoamer) ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเลือกใช้สารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Dow ได้คิดค้นนวัตกรรมสารลดการเกิดฟอง (Defoamer) FLUENT-CANETM เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเป็นสารที่ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาในการใช้ในขบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหารและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศ โดยมีส่วนแบ่งตลาดถึง 80% […]
Fri, 11 Jun 2021 08:45:00 +0000
 
 
สรุปยอดของบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 64 กว่า 2,000 โครงการ รวม 14,956 ล้านบาท แต่มีวงเงินให้แค่ 6,500 ล้านบาท
กระทรวงพลังงานสรุปยอดผู้ยื่นขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 กว่า 2,000 โครงการ รวม 14,956 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินที่เตรียมไว้เพียง 6,500 ล้านบาท คาดปลายเดือนมิ.ย.2564 บอร์ดกองทุนฯจะทยอยพิจารณาและลงนามสัญญาสำหรับโครงการทั่วไป 6 กลุ่มแรก นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มีกรอบวงเงิน อยู่ที่ 6,500 ล้านบาทว่า หลังจากปิดรับข้อเสนอในส่วนโครงการประเภททั่วไป ที่แบ่งออกเป็น กลุ่ม 1-6 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา และโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 7 ที่ปิดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการจำนวนกว่า 2,000 โครงการ คิดเป็นวงเงินอยู่ที่ 14,956 ล้านบาท สูงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก โดยในส่วนโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกรอบวงเงินจัดสรร อยู่ที่ 2,400 […]
Thu, 10 Jun 2021 08:58:31 +0000
 
 
กำชับ กฟผ. ปตท. เร่งลงทุนตามแผน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ปลัดกระทรวงพลังงาน กำชับ กฟผ.และปตท. เร่งลงทุนตามแผน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ว่า ได้กำชับให้ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เร่งเดินหน้าโครงการลงทุนต่างๆที่อยู่ในแผนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบาย แผนการลงทุนภาคพลังงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยโครงการลงทุนในส่วนของ กฟผ. จะเป็นการเตรียมพร้อมแผนลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev1) เช่น การก่อสร้างโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ, การลงทุนโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ,การลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ที่มี กฟผ. ถือหุ้น 40%และมีบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH และบริษัท ผลิตไฟฟ้า […]
Thu, 10 Jun 2021 08:34:37 +0000
 
 
เชฟรอนมอบคอมพิวเตอร์ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ หนุนภารกิจฉีดวัคซีนโควิด-19
เชฟรอนมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หนุนภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ปูพรมฉีดวัคซีนโควิด-19 นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ(ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เป็นตัวแทนบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 2,306,096 บาท แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสิทธุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำหรับใช้สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนภายในศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
Thu, 10 Jun 2021 07:51:25 +0000
 
 
อีกหนึ่งความท้าทายของเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในธุรกิจด้าน Marine Sales หรือ การขายน้ำมันสำหรับเรือเดินสมุทร เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจภาคขนส่งทางทะเลไทยและทั่วโลก
นอกจากการทำธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแล้ว เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลยังมีธุรกิจทางด้านพาณิชยกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีกหลากหลายด้าน และหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจที่จะได้รู้จักกันมากขึ้น ก็คือธุรกิจด้าน Marine Sales หรือ การขายน้ำมันสำหรับเรือเดินสมุทร ซึ่งมีเครือข่ายการดำเนินงานครอบคลุมไปทั่วโลก ในโอกาสนี้ ทางผู้บริหารของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณวันชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง และทีมงานสำหรับธุรกิจการเดินเรือในประเทศ โดย คุณอัครเดช ทรงธัมจิตติ ผู้จัดการธุรกิจภาคขนส่งทางเรือ ได้มาพูดคุยถึงธุรกิจทางด้านนี้ คุณวันชัยได้กล่าวถึงธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงด้านการเดินเรือโดยรวมว่า หนึ่งในข้อกำหนดที่ท้าทายสำหรับเรือขนส่งทางทะเล ในภาคธุรกิจการเดินเรือในน่านน้ำทะเลสากลคือการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งจะมีหน้าที่ออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษและสิ่งปฎิกูลของเรือเดินสมุทรให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยนโยบายในเรื่องของการกำหนดการปล่อยมลภาวะของเสียจากเรือ (Emission Control) ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 หรือเรียกอีกอย่างว่า มาตรการ IMO2020 เป็นการกำหนดให้เรือทุกลำในโลกนี้จะต้องควบคุมการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ไม่เกิน 0.5%  จากในอดีตที่ 3.5% ทำให้เรือขนส่งต่างๆจะต้องจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตอบสนองกับข้อกำหนดดังกล่าว “บริษัทเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการจำหน่ายน้ำมันเตาชนิดพิเศษนี้ (Low Sulfur Fuel Oil) […]
Thu, 10 Jun 2021 06:50:36 +0000
 
 
กัลฟ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชุมชน ร่วมส่งพลังสู้โควิด–19
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง กุนเชียง น้ำมันพืช น้ำดื่ม นมกล่อง ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ และยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนใน 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมกว่า 1,800 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  นอกจากนี้ยังมอบเครื่องพ่นฆ่าเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมีขาตั้ง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ให้แต่ละชุมชนด้วย รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทนของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า GULF รู้สึกห่วงใยคนในหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่ลำบาก โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็กที่อาศัยในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ประสานงานนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนต่อไป เพื่อลดการมารวมตัวกันของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง […]
Wed, 09 Jun 2021 10:50:12 +0000
 
 
พลังงานเตรียมพร้อมนำเข้า LNG ทดแทนกรณีแหล่งก๊าซเอราวัณ ผลิตไม่ต่อเนื่อง
กระทรวงพลังงานเตรียมแผนสำรองนำเข้าLNG มาทดแทนก๊าซจากแหล่งเอราวัณ กรณีผลิตก๊าซไม่ต่อเนื่องหลังหมดอายุสัมปทานปิโตรเลียม 23 เม.ย. 2565 โดยยืนยันเร่งดำเนินการเจรจากับผู้รับสัมปทานให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ข้อยุติในเร็วๆนี้ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่แหล่งผลิตปิโตรเลียมเอราวัณ จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ผู้รับสัมปทานรายเดิม ให้กับ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (PTTEP ED) ซึ่งเป็นคู่สัญญารายใหม่กับรัฐภายใต้ระบบแบ่งปันผลผลิต ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อให้ PTTEP ED สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการผลิตก๊าซฯให้ได้อย่างต่อเนื่อง (สัญญาสัมปทานแหล่งเอราวัณของ บริษัท เชฟรอนฯลฯจะหมดอายุในวันที่ 23 เม.ย. 2565 ) อย่างไรก็ตามหากกระบวนการเจรจาไม่เป็นไปตามแผน และ PTTEP ED เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมการผลิตก๊าซฯ ให้เกิดความต่อเนื่องไม่ได้ กระทรวงพลังงานได้เตรียมแผนสำรองในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ทดแทนชั่วคราวซึ่งมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซฯผลิตไฟฟ้า ส่วนจะมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับราคานำเข้าLNG ซึ่งปัจจุบันราคาLNG มีแนวโน้มถูกกว่าราคาก๊าซฯในอ่าวไทย จึง อาจเป็นผลดีต่อราคาค่าไฟฟ้าโดยรวม ที่จะไม่ปรับสูงขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณในเร็วๆนี้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากยังเป็นเรื่องทางคดีความกันอยู่ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน […]
Wed, 09 Jun 2021 10:26:49 +0000
 
 
Dow เปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2563
กรุงเทพฯ 8 มิถุนายน 2564 –กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผย “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการ ต้านโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจควบคู่กับการช่วยขับเคลื่อนไปสู่โลกและสังคมที่ยั่งยืน “Dow เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นคำตอบที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงได้ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนพร้อมไปกับการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะ ผ่านความเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals มาโดยตลอด โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) – “ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง Dow ยังคงรักษาสถิติความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่มีการบาดเจ็บในระดับต้องบันทึกไว้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้เรายังคงดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่รัดกุม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสได้นำทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ในประเทศไทย ผมต้องขอขอบคุณความสนับสนุนและอุปการคุณต่างๆ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการป้องกันโรคระบาด และส่งเสริมสุขภาพ […]
Tue, 08 Jun 2021 14:31:24 +0000
 
 
ENC Digest: วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกว่า 25 ล้านคนในแอฟริกาและเอเชียไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ
วิกฤตโควิด-19 ส่งผลประชากรกว่า 25 ล้านคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียไม่มีเงินพอเข้าถึงไฟฟ้า   สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานโดยอ้างข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง ว่า วิกฤตโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชากรกว่า 25 ล้านคนในทวีปแอฟริกาและเอเชียไม่มีเงินพอจ่ายค่าไฟฟ้า และอาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายที่ประชากรทั่วโลกจะต้องมีไฟฟ้าใช้ภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 ราว 2 ใน 3 ของประชากรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอยู่ในภูมิภาคแอฟริกาใต้สะฮารา ตอกย้ำความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงไฟฟ้าของประชากรในพื้นที่ดังกล่าว ที่ต้องดิ้นรนเพื่อหารายได้มาชำระค่าไฟฟ้าที่จำเป็น ในขณะที่วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ ความพยายามให้ประชากรโลกทุกคนสามารถเข้าถึงไฟฟ้า มีความก้าวหน้ามาตลอดกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ทำให้ในปี 2019 ประชากรโลกกว่า 90% มีไฟฟ้าใช้และเชื่อมต่อกับมันได้ แต่ในปี 2020 ที่ผ่านมา จำนวนประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในแอฟริกา กลับเพิ่มขึ้น ทั้งๆ ที่ตัวเลขจำนวนคนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เคยลดลงมาตลอด 6 ปีก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การขาดโอกาสในการเข้าถึงไฟฟ้าย่อมกระทบต่อระบบสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตประชากร   ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าในปี 2030 จะมีประชากรราว 660 ล้านคน […]
Tue, 08 Jun 2021 10:12:34 +0000
 
 
ชง กบน.ขยายเวลาชดเชย​น้ำมัน​ชีวภาพอีก 2 ปี
คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมประชุมพิจารณาวาระขอขยายเวลายกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ไปอีก 2 ปี ปลายเดือน มิ.ย. นี้ ชี้หากไม่อุดหนุนต่อจะส่งผลกระทบราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทั้งE20, E85, ดีเซลและดีเซล​B2​0ให้ปรับขึ้นทันทีหลังวันที่ 30 ก.ย. 2565 แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เตรียมนัดประชุมในปลายเดือน มิ.ย. 2564 เพื่อพิจารณาวาระการขยายอายุ “มาตรการยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ” ออกไปอีก 2 ปี ซึ่งตาม พ.ร.บ.กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 กำหนดให้รัฐต้องยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพภายในปี 2565 หรือใน 30 ก.ย. 2565 แต่เปิดช่องให้มีการขอขยายกรอบเวลาออกไปได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี หากรัฐยังไม่มีความพร้อม ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องขอขยายเวลาไปอีก 2 ปี เนื่องจาก สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ประชุมรับฟังความเห็นเกี่ยวกับมาตรการยกเลิกการชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน ,สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน […]
Tue, 08 Jun 2021 09:37:47 +0000
 
 
“ตามรอยพ่อฯ” ก้าวสู่ปีที่ 9 ตอกย้ำบทบาท “สื่อพอดี”
โครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” (ตามรอยพ่อฯ) เดินหน้าสู่ปีที่ 9 ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 มุ่งทำหน้าที่ “สื่อพอดี” ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การลงมือปฏิบัติ อันจะเป็นเกราะป้องกันจากวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตอื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “9 ปี แห่งพลังสามัคคี ฟันฝ่าทุกวิกฤต สู่ทางรอดที่ยั่งยืน” ด้วยการจัดทำบทเรียนออนไลน์ “คู่มือสู่วิถี กสิกรรมธรรมชาติ” เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติ พร้อมด้วยคลิปให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจจาก 7 บรมครู เผยแพร่บนเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการฯ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีที่จังหวัดนครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งกิจกรรมประกาศความสำเร็จ 9 ปีของโครงการที่จังหวัดสระบุรี และรายการ “เจาะใจ” โดยวางมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ร่วมกิจกรรมอย่างเข้มข้น นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด เปิดเผยว่า “โครงการตามรอยพ่อฯ พร้อมที่จะเข้าไปเสริมและสนับสนุนยุทธศาสตร์การเตรียมการรับมือวิกฤตโควิด-19 ของมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ ในฐานะสื่อพอดี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการนำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาไปลงมือปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการตามรอยพ่อฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 9 ผ่านกิจกรรมลงพื้นที่และการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วประเทศกว่า 20,000 […]
Tue, 08 Jun 2021 05:17:25 +0000
 
 
ปตท. คาดสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับขึ้น ได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ฟื้นตัว
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ (7-11 มิ.ย. 64) มีแนวโน้มจะปรับขึ้นต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีแรงหนุนจากสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว กระตุ้นให้เกิดความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เวสท์เท็กซัสฯ และดูไบ รวมถึงราคาน้ำมันสำเร็จรูปเบนซินและดีเซล ต่างปรับสูงขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา (31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 64)  โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ – – ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก 1 มิ.ย. 64 กลุ่ม OPEC+ เชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมันโลก มีมติคงมาตรการผ่อนคลายการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบตามแผนเดิมที่วางไว้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 โดยในเดือน มิ.ย. 64 ลดที่ระดับ 6.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ขณะที่ซาอุดีอาระเบียลดปริมาณการผลิตนอกเหนือข้อตกลงอีก 400,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ในเดือน พ.ค. 64 OPEC+ ลดปริมาณการผลิต ที่ 6.55 ล้านบาร์เรลต่อวัน […]
Mon, 07 Jun 2021 13:24:25 +0000
 
 
เดือน มิ.ย อากาศยังร้อนจัด กฟผ.จับตาการใช้ไฟพุ่งสูง
กฟผ. จับตาการใช้ไฟฟ้าเดือน มิ.ย.2564 หลังพบอากาศยังร้อนจัด ต่อเนื่องจากเดือน เม.ย.-พ.ค.2564 ที่การใช้ไฟฟ้าพุ่งกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 ถึง 8% เหตุเพราะอากาศร้อนจัดและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมฟื้นตัว ชี้ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าปี 2564 จะโตขึ้น 2-3% ใกล้เคียงปี 2562 ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ติดตามการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเดือน มิ.ย. 2564 อย่างใกล้ชิด จากสภาพอากาศที่ยังคงร้อนต่อเนื่องจากเดือน เม.ย.- พ.ค. 2564 โดยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระบบของ กฟผ.พบว่าในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2564 ประชาชนใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดทำให้ภาคครัวเรือนใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเริ่มฟื้นตัว ทั้งนี้การใช้ไฟฟ้าในระบบ กฟผ. ได้เกิดสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ไปเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2564 เวลา 21.03 น. มีการใช้ไฟฟ้าถึง […]
Mon, 07 Jun 2021 08:57:23 +0000
 
 
รัฐจับมือเอกชนเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา33
สำนักงานประกันสังคม เดอะมอลล์กรุ๊ป ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลลาดพร้าว จับมือเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 นพ.เรืองฤทธิ์ หรรษกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ประกันสังคม โรงพยาบาลลาดพร้าว ประธาน วพม.รุ่น 6 (ที่ 2 จากขวา)​ พร้อมด้วย ผู้แทนจาก เดอะมอลล์​ กรุ๊ป, ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวก ให้กับผู้รับบริการที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 จุดบริการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง ภายใต้โครงการไทยร่วมใจ และโครงการบริหารจัดหาวัคซีนและกระจายวัคซีนให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม โดยเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน
Mon, 07 Jun 2021 05:51:20 +0000
 
 
ปตท. คว้า 2 รางวัลด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยมระดับเอเชีย
ปตท. คว้า 2 รางวัลด้านธรรมาภิบาลดีเยี่ยมระดับเอเชียประกอบด้วย “รางวัล Asian Corporate Director Award” ซึ่งมอบให้กับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ “รางวัล Asian’s Icon on ESG” ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบบอย่างการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG : Environmental, Social and Governance) จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 (เมื่อเร็วๆ นี้) – นิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลดีเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ประกาศมอบ 2 รางวัลให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากงาน 16th Asian ESG Award 2021 ประกอบด้วย “รางวัล […]
Sat, 05 Jun 2021 03:12:27 +0000
 
 
สั่งเร่งโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล 100 MW หลังควรประกาศซื้อไฟได้ตั้งแต่ มี.ค.64
หลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าขยายผล 100 เมกะวัตต์ ล่าช้ามากกว่า 2 เดือน จากที่ควรออกประกาศซื้อไฟได้ตั้งแต่ มี.ค.64 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีพลังงาน สั่ง พพ. และ สนพ. เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอ​ให้ที่ประชุม กบง. และ กพช.อนุมัติ หวังปิดโครงการภายในปีนี้ แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์​พลังงาน (พพ.)​ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)​ เร่งดำเนินการออกหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล เนื่องจากมีความล่าช้ามากกว่า 2 เดือนแล้ว จากที่ควรจะแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มี.ค. 2564 อย่างไรก็ตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีประเด็นด้านราคารับซื้อไฟฟ้าและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่ พพ.จะต้องไปดำเนินการให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล กำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ซึ่ง ทั้ง พพ. และ สนพ. ยังยืนยันว่าจะสามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน […]
Fri, 04 Jun 2021 09:08:08 +0000
 
 
กฟผ. เดินหน้าลงทุนโซลาร์ลอยน้ำไฮบริด ช่วยลดภาวะโลกร้อนต่อเนื่อง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมวงแก้ปัญหาโลกร้อน หนุนวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. เดินหน้าลงทุนตามแผนพีดีพี ในระยะยาว ด้วยโครงการโซลาร์ลอยน้ำแบบไฮบริดโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 9 เขื่อนของ กฟผ. รวม 2,725 เมกะวัตต์ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดโลกร้อน ประเดิม เขื่อนสิรินธร เป็นแห่งแรก 45 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ได้ในเดือน ก.ค. 2564 นี้ พร้อมยกระดับพื้นที่บางกรวย ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็น Green Community พื้นที่สีเขียวต้นแบบ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อม กฟผ.ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ของทุกปี โดยไฮไลท์เป็นการเสวนาหัวข้อ “ภาวะโลกรวน ป่วนลมหายใจ” กับกูรูด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งศาสตราจารย์พิสุทธิ์ เพียรมนกุล กรรมการ กฟผ.และรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นางรวีวรรณ ภูริเดช […]
Thu, 03 Jun 2021 01:06:16 +0000
 
 
คนเมินเข้าร่วมโซลาร์ภาคประชาชน ผ่าน 4 เดือนยอดยังไม่ถึง 1 MW จากเป้า 50 MW
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ติดตามสถานการณ์การร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน หลังผ่านไป 4 เดือน พบประชาชนยังสมัครเข้าร่วมโครงการน้อยไม่ถึง 1 เมกะวัตต์ จากเป้าหมาย 50 เมกะวัตต์ แม้รัฐจะปรับอัตรารับซื้อ เพิ่มจาก 1.68 บาทเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยแล้วก็ตาม โดยประชาชนยังมองว่าไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนติดตั้ง ซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งหลังจบโครงการ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนว่า “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2564” หรือโซลาร์ภาคประชาชน ที่เปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2564 ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาแล้วเกือบ 100 ราย รวมปริมาณไฟฟ้ายังไม่ถึง 1 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่ายังเป็นปริมาณที่น้อย หากเทียบกับโควต้าที่เปิดรับสมัครทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ และจะยังเปิดรับไปจนถึงสิ้นปี 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม กกพ.จะติดตามสถานการณ์การเข้าร่วมโครงการของประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัยอย่างใกล้ชิด ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มหรือไม่ แต่ก็คาดว่าจะมีปริมาณผู้ร่วมโครงการใกล้เคียงโครงการโซลาร์ภาคประชาชน รอบแรกในปี 2562 […]
Tue, 01 Jun 2021 10:13:41 +0000
 
 
“Dow ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” มอบ 2.2 ล้านบาท ซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ ต่อลมหายใจผู้ป่วย
ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับพนักงานและครอบครัว มอบเงินสนับสนุนกว่า 2.2 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) มอบให้ศิริราชมูลนิธิ ภายใต้โครงการ “ดาว ห่วงใย ช่วยไทยต้านโควิด” เพื่อจัดสรรและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนต่อไป “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะหายใจล้มเหลว หรือมีภาวะพร่องออกซิเจน จึงเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความต้องการใช้สูงมากในช่วงนี้ และยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการในหลาย ๆ โรงพยาบาล นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “จากจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย Dow ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมีความห่วงใย และได้พยายามให้ความช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย […]
Tue, 01 Jun 2021 10:10:00 +0000
 
 
เอสโซ่ชวนสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์สมทบทุนมอบบัตรเติมน้ำมันให้รถขนส่งผู้ป่วย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เอสโซ่จัดกิจกรรมร่วมสมทบทุนให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยเชิญชวนสมาชิกบัตรเอสโซ่สไมล์ส ร่วมบริจาคคะแนนสะสมเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค นำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมันให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการขนส่งผู้ป่วย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังต้านภัย Covid-19 เพียงสมาชิกบัตรเอสโซ่ สไมล์ส ใช้คะแนนสะสมเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปจัดซื้อบัตรเติมน้ำมัน นำไปมอบให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการขนส่งผู้ป่วย โดยคะแนนสะสมจะเพิ่มเป็น 2 เท่า – ทั้งนี้ คะแนนเอสโซ่ สไมล์ส มีค่า x2 เท่า ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 64 – 15 มิ.ย. 64 ทุกๆ 250 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 50 บาท  จะเพิ่มเป็น 500 คะแนน มูลค่า 100 บาท ทุกๆ 100 คะแนนที่ใช้แลก ปกติมูลค่า 20 บาท  […]
Tue, 01 Jun 2021 06:56:12 +0000
 
 
ปตท. คาดน้ำมันดิบเบรนท์สัปดาห์นี้เคลื่อนไหวระหว่าง 65.5 – 69.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมัน สัปดาห์ที่  24-28 พ.ค. 64 ที่ผ่านมา ราคาปรับขึ้นจากปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้น แม้ยังมีแรงกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศเอเชีย ส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันในสัปดาห์ระหว่าง 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 64 จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค คาดว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 65.5 – 69.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยตลาดยังจับตาดูข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ ผลการประชุม OPEC และพันธมิตร รวมถึงแนวโน้มการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก เศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง โดยอัตราการเติบโตในไตรมาส 1/64 อยู่ที่ 6.4 % เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สูงกว่าไตรมาส 4/63 ซึ่งอยู่ที่ 4.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยตลาดแรงงาน และการลงทุนเพิ่มขึ้น ส่งสัญญาณ ฟื้นตัว และได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากนโยบายการคลังที่ประธานาธิบดี Joe Biden ดำเนินการร่างงบประมาณประจำปีเป็นครั้งแรก […]
Mon, 31 May 2021 13:59:04 +0000
 
 
ปตท. ผนึก ฟ็อกซ์คอนน์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
ปตท. ผนึก ฟ็อกซ์คอนน์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางผลิตยานยนต์ไฟฟ้าชั้นนำในอาเซียนรุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้า รองรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานในอนาคต โดยการเป็นพันธมิตรร่วมทุนกว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรในประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ขานรับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) – พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จำกัด (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) หรือ ฟ็อกซ์คอนน์ กรุ๊ป (Foxconn Technology Group) ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony) จัดขึ้น ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ กรุงไทเป […]
Mon, 31 May 2021 10:27:18 +0000
 
 
ปตท.สผ. มอบเครื่องช่วยหายใจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ ร.พ. ในสงขลาและระนอง
ปตท.สผ. มอบ เครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลาและระนอง มูลค่ารวม 740,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและมียอดผู้ติดเชื้อสะสมจำนวนมากในหลายพื้นที่ รวมทั้งจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง ล่าสุด ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen System) รุ่น Airvo 2 สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาล 2 แห่งคือโรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลระนอง รวมมูลค่า 740,000 บาท โดยนางสาวศรินทิพย์ ศรีทองคำ ผู้จัดการ แผนกองค์กรสัมพันธ์ และนายณัฐพล โอมอภิญญาณ ผู้จัดการแผนก ฐานสนับสนุนสงขลา เป็นตัวแทนพนักงานได้มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen System) รุ่น Airvo 2 สำหรับใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 2 […]
Mon, 31 May 2021 07:10:35 +0000
 
 
กกพ.ออกประกาศซื้อไฟโซลาร์รูฟท็อป กลุ่มโรงเรียน โรงพยาบาล สูบน้ำเกษตร 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 64
กกพ.ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร (โครงการนำร่อง) 50 เมกะวัตต์ ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง คาดมีผู้สมัครเกินโควต้า 50 เมกะวัตต์ เหตุมีโรงเรียน และโรงพยาบาลสนใจจำนวนมาก นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ได้ออกประกาศเปิดรับซื้อไฟฟ้า“โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา สำหรับกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา โรงพยาบาลและสูบน้ำเพื่อการเกษตร(โครงการนำร่อง)” จำนวน 50 เมกะวัตต์ ในอัตรา 1 บาทต่อหน่วย โดยจะเปิดให้ผู้สนใจเริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. -30 ก.ย. 2564 นี้ ทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)กฟภ. (https://ppim.pea.co.th/) และ และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) (https://spv.mea.or.th) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะเป็นแบบการผลิตไฟฟ้าไม่เสถียร (Non-Firm) รวมปริมาณรับซื้อไฟฟ้า 50 เมกะวัตต์ […]
Mon, 31 May 2021 05:50:37 +0000
 
 
ปตท. พร้อมช่วยรัฐกระจายวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้ภาคอุตสาหกรรมเดินหน้าขับเคลื่อน​เศรษฐกิจ​
ปตท. พร้อมร่วมมือภาครัฐกระจายวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ในภาคอุตสาหกรรม หวังช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อได้ หลังจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. อนุมัติให้ ซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนตัวที่ 5 สำหรับไทยแล้วในวันนี้ วันนี้ ( 28 พ.ค. 2564)​ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้แถลงข่าวร่วมกันถึงการบูรณาการความร่วมมือแนวทางจัดสรรและนำเข้าวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดย นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ระบุว่า เมื่อเวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้อนุมัติให้วัคซีนซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนตัวที่ 5 ที่ได้รับการอนุมัติจาก อย.ในประเทศไทย ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้นำเข้ามาใช้เป็นวัคซีนทางเลือกในประเทศ โดยมอบหมายให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ดำเนินการด้านโลจิสติกส์และการขออนุญาตจาก อย. ต่อไป สำหรับวัคซีนซิโนฟาร์มดังกล่าว เป็นประเภทวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากองค์การอนามัยโลก (WHO) […]
Fri, 28 May 2021 09:44:36 +0000
 
 
เชฟรอนหนุนภารกิจ กทม.กระจายวัคซีน​สู้โควิด-19
เชฟรอนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ กทม. กระจายวัคซีนฝ่าวิกฤตโควิด-19 บริษัท เชฟรอนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด ร่วมสนับสนุนสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบคอมพิวเตอร์แบบพกพาใช้แล้วสภาพดีพร้อมชุดปฏิบัติการ Windows 10 จำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 410,880 บาท ให้กับ นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Thu, 27 May 2021 09:03:19 +0000
 
 
เปิดแผนลงทุนทั้งกลุ่ม ปตท.ปี 64-68 กว่า 8.5 แสนล้านบาท
ปตท.แจงแผนลงทุนปี 64-68 ทั้งกลุ่มกว่า 8.5 แสนล้านบาท เน้นลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นมากที่สุด 51% รองลงมาเป็นธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 31% นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แผนการลงทุนของทั้งกลุ่ม ปตท. ระหว่างปี 2564-2568 มีวงเงินรวม 851,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 51% , ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 31% ,ธุรกิจ ปตท.โครงการสำคัญ อีก 12% และธุรกิจไฟฟ้าอีก 6% ส่วนแผนการลงทุนเฉพาะของ ปตท.ที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด ปตท.ให้ดำเนินการระหว่างปี 2564-2568 นั้น รวมเป็นวงเงิน 103,267 ล้านบาท ส่วนใหญ่นำไปลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ รวม 30,552 ล้านบาท และธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย วงเงิน 27,267 ล้านบาท และลงทุนโครงการ LNG Terminal 2 […]
Thu, 27 May 2021 08:46:28 +0000
 
 
ปตท.เดินหน้าลงทุนธุรกิจ Life Science ต่อเนื่อง
ปตท.เดินหน้าลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ที่เกี่ยวกับด้านยา อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตสารตั้งต้นของยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ที่ใช้รักษาอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ตั้งงบกว่า 200 ล้านบาทช่วยรัฐสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) เปิดเผยว่า ธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ของ ปตท. ที่เกี่ยวข้องกับยา อาหารเสริมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นธุรกิจที่ ปตท.มุ่งเน้นเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุด ปตท.โดย อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%)ได้ร่วมกับ ไออาร์พีซี จัดตั้งบริษัท Innopolymed เพื่อสร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตสารตั้งต้นของยาฟาวิพิราเวียร์ ( Favipiravir ) ที่ใช้รักษาอาการปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 […]
Thu, 27 May 2021 07:50:54 +0000
 
 
SPCG ชี้ธุรกิจติดตั้งโซลาร์บนหลังคาเติบโต คาดหนุนผลประกอบการไตรมาส 2 ดีขึ้น ดันรายได้ทั้งปีแตะ 5.5 พันล้านบาท
SPCG คาดการณ์ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นกว่าในไตรมาสแรกและช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลจากการเติบโตของธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธุรกิจดังกล่าวชะลอตัวลง โดยขณะนี้บริษัทมีงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นหลายโครงการ พร้อมตั้งเป้าหมายรายได้รวมทั้งปี 2564 อยู่ที่ 5.5 พันล้านบาท นางสาวรุ่งฟ้า ลาภยืนยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 ของ SPCG ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 และได้เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2/2564 ด้วย ซึ่งคาดว่าผลการดำเนินงานจะเติบโตดีขึ้นกว่าในไตรมาสแรกและช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ที่ปรับตัวดีขึ้น จากก่อนหน้านี้ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจดังกล่าวชะลอตัว โดยขณะนี้บริษัทมีโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อีกทั้งคาดว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลงในช่วงไตรมาสที่ 2 […]
Thu, 27 May 2021 07:00:09 +0000
 
 
ปตท. ตั้งบริษัทใหม่ลุยลงทุน​ธุรกิจ ​EV ครบวงจร
ปตท. ตั้งบริษัทใหม่ “On-I on Solutions”ลุยลงทุนธุรกิจ EV ครบวงจร ใน 2-3 ปีข้างหน้านี้ โดย เตรียมเจรจาพันธมิตรต่างประเทศ ตั้งโรงงานผลิตในไทย ควบคู่สร้างสถานี Charger และแพลตฟอร์ม EV เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะใช้งบภายใต้การลงทุน Provisional ที่มีอยู่รวม 332,000 ล้านบาท นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) เปิดเผยว่า ปตท.เตรียมพร้อมวางรากฐานธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แบบครบวงจร ภายใน 2-3 ปีจากนี้ โดยจะมีการจัดตั้งโรงงานผลิตรถ EV, การลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า ( EV Charger ) และการจัดทำ Platform EV เป็นต้น ซึ่งจะใช้งบในส่วนของการลงทุน Provisional ที่มีอยู่รวม 332,000 ล้านบาท […]
Thu, 27 May 2021 06:41:10 +0000
 
 
Hydro-Floating Solar Hybrid ขนาดใหญ่สุดในโลก ที่เขื่อนสิรินธร เตรียม COD ปลาย มิ.ย. นี้
**ขอบคุณคลิปจาก กฟผ. ประเทศไทยกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการมี Hydro-Floating Solar Hybrid หรือ โซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 นี้ Hydro-Floating Solar Hybrid เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง “พลังงานแสงอาทิตย์” ร่วมกับ “พลังน้ำ” ที่ช่วยลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ เขื่อนสิรินธร กำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ เตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2564 – –
Thu, 27 May 2021 04:15:14 +0000
 
 
ชง ครม.ตั้งคณะกรรมการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนลงทุนระบบสายส่งไฟฟ้า
กระทรวงพลังงานเสนอ ครม.ตั้ง“คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า” โดยปลัดพลังงาน สั่งเตรียมพร้อมเรียกประชุมทันทีที่ ครม.เห็นชอบ หวังจัดทำแผนบูรณาการด้านการลงทุนสายส่งและสมาร์ทกริดระยะ 5 ปี ของ 3 การไฟฟ้าไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อนในการลงทุน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 เห็นชอบข้อเสนอกระทรวงพลังงานจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า” เพื่อบูรณาการสายส่งไฟฟ้าและการลงทุนของ 3 การไฟฟ้านั้น ล่าสุดกระทรวงพลังงานได้เสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) จัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าวแล้ว เมื่อต้นเดือน พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ครม.พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้เร่งให้เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ทันทีที่ ครม.อนุมัติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแผนบูรณาการระยะ 5 ปี ของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA […]
Tue, 25 May 2021 10:25:37 +0000
 
 
GPSC เปิดตัวทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ G Float เจาะตลาดลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม
GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จับมือ CHPP ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ เปิดตัว G Float ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำเชิงพาณิชย์หวัง​เจาะ​กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รับเทรนด์พลังงานสะอาด          นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จำกัด (CHPP-ถือหุ้น 100% โดย GPSC) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ G Float ที่ได้มีการเปิดตัวในวันนี้ ( 25 พ.ค.2564 ) เป็นนวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ที่พร้อมดำเนินการในเชิงพาณิชย์เพื่อใช้สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ (FloatingPV System) สำหรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการติดตั้งโซลาร์ลอยน้ำบนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยการพัฒนานวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ ได้ผ่านการพัฒนา และออกแบบที่มีจุดเด่นให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนทุ่นลอยน้ำที่ใช้นวัตกรรมเม็ดพลาสติก […]
Tue, 25 May 2021 08:05:48 +0000
 
 
ปตท. คาดราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มลดลงจากปัจจัยอิหร่านกลับมาส่งออกและข้อตกลงหยุดยิงบริเวณฉนวนกาซา
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมัน สัปดาห์ที่ 17-21 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ราคาปรับลดลง ทั้งน้ำมันดิบเบรนท์ เวสต์เท็กซัส และดูไบ จากปัจจัยความคืบหน้าการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่าน รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในอินเดียที่ยังไม่คลี่คลาย ส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ (24-28 พ.ค. 64) ยังคงมีแนวโน้มลดลง จากปัจจัยการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำให้อิหร่านสามารถกลับมาส่งออก และข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซา  ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานปริมาณการนำน้ำมันดิบเข้ากลั่นในเดือน เม.ย. 64 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.5% มาอยู่ที่ 14.14 ล้านบาร์เรลต่อวัน หลายประเทศในยุโรปเริ่มผ่อนคลายมาตรการ Lockdown ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อาทิ ประชาชนในสหราชอาณาจักรสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติบนพื้นฐานของความระมัดระวังได้ตั้งแต่ 17 พ.ค. 64 — ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงลบ  ประธานาธิบดีอิหร่าน นาย Hassan Rouhani แถลงว่าการเจรจาเพื่อกลับมาสู่การปฏิบัติตามข้อตกลงระงับโครงการนิวเคลียร์ (Joint Comprehensive Plan of […]
Mon, 24 May 2021 12:48:42 +0000
 
 
กกพ.อัพเดท ERC Sandbox โครงการส่งออก LNG ของปตท. สำเร็จ นำส่งรายได้รัฐกว่า 580 ล้าน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยความคืบหน้าโครงการทดสอบนวัตกรรม ERC Sandbox ระบุโครงการทดสอบระบบการดำเนินการส่งออก LNG (Reloading) ของ ปตท. ร่วมกับ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ประสบผลสำเร็จและนำรายได้หักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบดังกล่าวกว่า 580 ล้านบาท ส่งคืนรัฐเพื่อนำไปลดราคาค่าก๊าซธรรมชาติ ตามมติ กพช.เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 แล้ว นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยความคืบหน้า “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน” หรือ ERC Sandbox ที่ กกพ. เปิดให้เอกชนดำเนินการมาตั้งแต่ 30 ส.ค. 2562 ว่าเอกชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ที่มีทั้งสิ้น 34 โครงการ ได้เริ่มทยอยส่งผลการทดสอบมายัง กกพ. แล้ว และคาดว่าทั้งหมดจะเสร็จสิ้นการทดสอบประมาณปี 2565 เนื่องจากแต่ละโครงการกำหนดเวลาทดสอบไว้ไม่เกิน 3 […]
Mon, 24 May 2021 11:52:48 +0000
 
 
IRPC ปิดขายหุ้นกู้รวม 12,000 ล้านบาท สำเร็จตามเป้า
IRPC ปิดขายหุ้นกู้ 5 รุ่น รวม 12,000 ล้านบาท สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ผู้ลงทุนทั้งสถาบัน สหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไปมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัท นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ IRPC ที่ได้เสนอขายระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม จนทำให้ IRPC สามารถออกหุ้นกู้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สะท้อนถึงความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจากทั้งผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนสหกรณ์ และผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ IRPC ได้เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี มูลค่า 4,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและหุ้นกู้อายุ […]
Mon, 24 May 2021 07:12:56 +0000
 
 
กกพ.เตรียมพิจารณาให้​ ​PTTGL​, SCG และ เอ็กโก กรุ๊ป​ เป็น​ Shipper​ นำเข้า ​LNG​ รายใหม่
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมพิจารณาให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ( LNG Shipper) รายใหม่เพิ่มอีก 3 ราย ทั้ง PTTGL, SCG และเอ็กโก กรุ๊ป พร้อมพิจารณาขยายปริมาณนำเข้า LNG ของบริษัท บี.กริม คาดหารือได้ข้อสรุปใน 1-2 สัปดาห์นี้ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. เตรียมประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการให้ใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ ( LNG Shipper) รายใหม่เพิ่มเติม ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เพื่อประกาศรายชื่อต่อไปโดยคาดว่าจะพิจารณาทั้งสิ้นประมาณ 4 ราย โดยผู้ได้รับใบอนุญาต Sipper ทุกราย จะต้องรอให้กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ (สนพ.) และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทำการสำรวจปริมาณการผลิตและการใช้ก๊าซฯ ในประเทศให้เสร็จก่อน เพื่อจะได้ทราบว่า ยังมีปริมาณก๊าซฯ ที่ Shipper สามารถนำเข้ามาในประเทศได้ปริมาณรวมเท่าไหร่ […]
Fri, 21 May 2021 09:34:51 +0000
 
 
อินโนบิก (เอเซีย) จับมือ โนฟ ฟู้ดส์ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช
อินโนบิก (เอเซีย) จับมือ โนฟ ฟู้ดส์ เจาะตลาดผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค ตั้งเป้าเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน วันนี้ (20 พฤษภาคม 2564) – ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) (NRF) มีมติเห็นชอบจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) และ บริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัด (บริษัทย่อยที่ NRF ถือหุ้น 100%) ในสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากันบริษัทละ 50% เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชแบบครบวงจร ตั้งเป้าจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 300 ล้านบาท พร้อมจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนำเข้าชั้นสูงในไทย ด้วยกำลังการผลิต […]
Thu, 20 May 2021 11:44:48 +0000
 
 
IRPC รุกลงทุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า​รับเทรนด์โลก
IRPC วางเป้าเพิ่มสัดส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty) สูงถึง 30% ภายในปี 2567 หวังเดินหน้าผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และส่วนประกอบยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่​ นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่าแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ IRPC ในปีนี้จะเน้นการสร้างและพัฒนานวัตกรรมวัสดุและพลังงานแห่งอนาคต เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้บริโภคทุกรูปแบบในอนาคต ทั้งนี้ IRPC วางเป้าหมายจะเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ (specialty) ให้สูงถึง 30% ภายในปี 2567 ด้วยกลยุทธ์ในการใกล้ชิดเข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น (Human centric) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจับมือกับพันธมิตร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ “IRPC ได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงได้ร่วมทุนกับ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น […]
Thu, 20 May 2021 07:53:48 +0000
 
 
“A Passion For Success” หนังสือหนึ่งในใจ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซีอีโอ SPCG
– “A Passion For Success” หนังสือหนึ่งในใจ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซีอีโอ SPCG ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและอาเซียน ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) หนึ่ง ในผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Set Awards  ปี 2563 ได้รับเชิญจาก “ห้องสมุดมารวย” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แนวคิดการบริหารองค์กรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเล่มโปรด ในคลิปซีรีย์  “หนึ่งในใจ”  ในโอกาสที่ ห้องสมุดมารวย ก้าวสู่ปีที่  17 – ดร. วันดี เลือกหนังสือ  ”A Passion For Success” เขียนโดย  ดร. Kazuo Inamori ผู้ก่อตั้งบริษัท Kyocera Corporation ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้บุกเบิกพลังงานแสงอาทิตย์คนแรกๆ ของโลก ซึ่งถือเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของเอสพีซีจี […]
Thu, 20 May 2021 07:07:07 +0000
 
 
ปตท. มอบเครื่องออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กรมราชทัณฑ์
โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ปตท. เคียงข้างสังคม เร่งส่งมอบเครื่องออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท แก่กรมราชทัณฑ์ วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(กลางขวา) มอบ “เครื่องออกซิเจนอัตราการไหลสูง และอุปกรณ์การแพทย์ ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน” ให้แก่กรมราชทัณฑ์ โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในการดูแลผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วย COVID-19 จำนวนมาก โดย ปตท. ได้มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท […]
Wed, 19 May 2021 09:42:32 +0000
 
 
กฟผ.แจงโรงไฟฟ้าถ่านหิน​ 4​ โรงหยุดผลิตพร้อมกันเป็นเหตุบังเอิญ​ ยันไม่กระทบความมั่นคงไฟฟ้า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ (กฟผ.) เผยเหตุ โรงไฟฟ้าถ่านหิน​ 4​โรง​ (โรงไฟฟ้าหงสา, แม่เมาะ,บีแอลซีพี และเก็คโค่-วัน​)​ กำลังผลิตรวม​ 2,750 เมกะวัตต์ เกิดขัดข้องพร้อมกัน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเหตุบังเอิญ ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้า พร้อมระบุช่วงหน้าร้อนปีนี้ประชาชนใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น​ 8​% จากปี 2563 นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​(กฟผ.) กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4 แห่ง (โรงไฟฟ้าหงสา, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ,โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน​ กำลังการผลิตรวม​2,750​ เมกะวัตต์​)​ ได้หยุดเดินเครื่องผลิตในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นเป็นเหตุบังเอิญ เนื่องจากเหตุขัดข้องของเครื่องผลิตไฟฟ้า ซึ่งเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2564 โรงไฟฟ้าหงสา ได้กลับมาผลิตไฟฟ้าเข้าระบบตามปกติแล้ว ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เหลือยังอยู่ระหว่างปิดซ่อมบำรุงประจำปีและจะเข้าระบบเร็วๆนี้ โดยโรงไฟฟ้าหงสา เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว มีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,878 เมกะวัตต์ โดยมีเครื่องผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย กำลังการผลิตประมาณหน่วยละ 500 เมกะวัตต์ แต่ที่ขัดข้องในช่วงที่ผ่านมามีเพียง 1 หน่วย กำลังผลิต […]
Wed, 19 May 2021 08:52:26 +0000
 
 
ปตท. เร่งจัดหา​ LNG​ เพิ่ม หลังการหยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ
ปตท. เร่งจัดหาก๊าซ LNG เพิ่ม​ หลังโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์ ทยอยหยุดผลิตอย่างไม่เป็นไปตามแผน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยืนยันภาคพลังงานของประเทศยังคงมีความมั่นคง วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้เร่งจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG ตามสัญญาระยะยาวที่มีอยู่ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซฯ ที่เพิ่มมากขึ้น จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและเหตุการณ์หยุดผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 4 โรง กำลังการผลิตรวม 2,750 เมกะวัตต์ ทยอยหยุดผลิตนอกแผนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีความจำเป็นต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน ประมาณ 450 […]
Wed, 19 May 2021 03:48:13 +0000
 
 
ปตท. สนับสนุน รพ.บุษราคัม​ มอบกล่องพลังใจ สู้ภัย COVID-19 สินค้าชุมชนยิ้มได้ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์
ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” สนับสนุน รพ.บุษราคัม​ มอบกล่องพลังใจ สู้ภัย COVID-19 สินค้าชุมชนยิ้มได้ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยภายหลังทำพิธีส่งมอบ “กล่องพลังใจ สู้ภัย COVID-19 สินค้าชุมชน ยิ้มได้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลบุษราคัม” โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ ว่า โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ของกลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลบุษราคัมขึ้น สำหรับรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการน้อยถึงปานกลาง หรือที่เรียกว่ากลุ่มผู้ป่วยสีเหลือง ที่มีจำนวนมากให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถรักษาผู้ป่วยอาการหนัก (กลุ่มสีแดง) อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยได้ส่งมอบ “กล่องพลังใจ สู้ภัย COVID-19” […]
Tue, 18 May 2021 12:56:10 +0000
 
 
ปตท. จับมือ กฟผ. ตั้งทีมศึกษาลงทุน LNG Receiving Terminal​ ​รองรับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์​ฯ
ปตท. จับมือ กฟผ. ตั้งทีมศึกษารายละเอียดการร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซ ที่ภาคใต้ (LNG Receiving Terminal)​รองรับโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ชุดที่ 1-2​ กำลังการผลิตรวม 1,400 เมกะวัตต์ คาดสรุปรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอรัฐอนุมัติได้ภายในปี 2564-2565 นี้ นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด​ (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ (กฟผ.) ในโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว​ (LNG) หรือ LNG Receiving Terminal)​ในพื้นที่ภาคใต้ ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) โดยอยู่ระหว่างดำเนินการในกระบวนการทางเทคนิค และพื้นที่จัดตั้ง Terminal ที่เหมาะสม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้จัดตั้งทีมงานดำเนินการในรายละเอียดต่างๆร่วมกันแล้ว โดยเบื้องต้นในส่วนของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีชุดที่ 1 และ 2 กำลังการผลิตรวม 1,400 […]
Tue, 18 May 2021 09:09:25 +0000
 
 
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก ช่วยภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในสงขลา
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก(Positive Pressure Isolation Chamber) สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆนี้​ นายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวก (Positive Pressure Isolation Chamber) จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 961,768 บาท ให้กับ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลา) ซึ่งจะถูกนำไปติดตั้ง ณ หน่วยงานในสังกัดของ สคร.12 สงขลา ประกอบด้วย หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 12.1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 […]
Tue, 18 May 2021 04:39:29 +0000
 
 
ปตท. คาดราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้ยังถูกกดดันจาก COVID-19​ ที่กระทบความต้องการใช้น้ำมันในอินเดีย
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมันประจำสัปดาห์ที่ 10-14 พ.ค. 64 และคาดการณ์สัปดาห์ที่ 17-21 พ.ค. 64 โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก · ความต้องการใช้น้ำมันยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (Energy Information Administration: EIA) คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันโลกในปี 2564 อยู่ที่ 97.69 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.42 ล้านบาร์เรลต่อวัน และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) คาดว่าจะอยู่ที่ 96.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.95 ล้านบาร์เรลต่อวัน · สำนักงานควบคุมและป้องกันโรค (ซีดีซี) ของสหรัฐฯ ออกคำแนะนำใหม่ เรื่องการปฏิบัติตัวในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผ่อนปรนมาตรการ อนุญาตให้ประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว สามารถถอดหน้ากากขณะอยู่กลางแจ้งได้ ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงลบ · การระบาดของ COVID-19 ในอินเดียรุนแรงขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดถึง 414,188 ราย […]
Mon, 17 May 2021 12:13:03 +0000
 
 
เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยส่งพลังแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 พร้อมทั้งมอบชุด PPE ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตย
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตยเพื่อใช้สนับสนุนในภารกิจสู้ภัยโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้ ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบชุดอุปกรณ์ PPE จำนวน 250 ชุดให้แก่ นางสาวปิยธิดา นิยม (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเพื่อสู้ภัยโควิด-19  ในพิธีมอบซึ่งจัดที่ สำนักงานเขตคลองเตย “บริษัทฯของเราตั้งอยู่ในพื้นที่เขตคลองเตย และในฐานะพลเมืองของชุมชนคลองเตย เราไม่ได้นิ่งนอนใจกับการระบาดระลอกใหม่ เราขอส่งกำลังใจพร้อมทั้งขอสนับสนุนเขตคลองเตยในการต่อสู้กับการระบาดในรอบนี้ เราทราบว่าบุคลากรทุกๆท่านเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอย่างมากเพื่อให้ชุมชนคลองเตยของเรา กลับมาสู่สภาวะปกติในเร็ววัน” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าว PPE ดังกล่าวนี้ จะนำไปแจกจ่ายให้บุคลากรแถวหน้า ณ จุดตรวจเชิงรุกโควิด-19 ทั้ง […]
Mon, 17 May 2021 07:49:31 +0000
 
 
กฟผ.ช่วย​ 2​ เด้ง​ จัดงบซื้อสินค้าชุมชน​ ส่งแจกต่อ ร.พ.สนามและหน่วยงานสาธารณสุข
กฟผ. จัดงบ​15​ ล้านบาทอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบหน่วยงานทั่วประเทศเสริมรายได้ชุมชน พร้อมนำไปส่งมอบโรงพยาบาลสนาม หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในเบื้องต้น กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณ 15 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในระยะแรกมุ่งเน้นไปที่ของที่พร้อมกินพร้อมใช้ อาทิ อาหารแปรรูป พืชผักทางการเกษตร และสินค้าอุปโภคที่จำเป็น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและเสริมรายได้ให้กับชุมชน และจะทยอยส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างเร่งด่วน สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ จากชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ หมูสวรรค์และหมูฝอย จากชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล จ.ตาก, กล้วยขันหมาก จากชุมชนรอบเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี น้ำผึ้งช่องสะเดา จากชุมชนรอบเขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี เป็นต้น นอกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้ว กฟผ. ยังได้จัดทำข้าวกล่องข้าวกล้องไข่เจียว พร้อมน้ำดื่ม ‘น้ำใจ กฟผ.’ ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่สำนักงานกลาง กฟผ. และจะทยอยส่งมอบให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยให้อิ่มท้องอิ่มใจ และมีกำลังร่วมสู้วิกฤต โควิด-19 […]
Sat, 15 May 2021 03:03:45 +0000
 
 
GULF รายงาน​ กำไรดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 64​ กว่า​ 2,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 158% จากช่วงเดียวกันของปี​ ​63
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีกำไรจากการดำเนินงาน (Core Profit) 2,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,465 ล้านบาท หรือคิดเป็น 158% จากไตรมาส 1 ปี 2563 โดยสาเหตุหลักมาจากรับรู้รายได้เงินปันผลจาก INTUCH จำนวน 683 ล้านบาท, รับรู้ผลกำไรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล Borkum Riffgrund 2 (BKR2) ในประเทศเยอรมนี จำนวน 400 ล้านบาทตามสัดส่วนการถือหุ้น 50%, รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) จำนวน 52 ล้านบาทจากการที่ GULF เข้าไปลงทุนในสัดส่วน 40% ในเดือนธันวาคม 2563 […]
Fri, 14 May 2021 11:07:32 +0000
 
 
กบง.รับทราบแนวทางบริหารจัดการกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง​ ของประเทศ​
กบง.ประชุมออนไลน์รับทราบแนวทางการบริหารจัดการกำลังผลิตไฟฟ้าสำรอง (Reserve Margin) ของประเทศ​ โดยมอบ สนพ., สำนักงาน กกพ. และ กฟผ. ร่วมพิจารณาทบทวนสมมติฐานการกำหนดค่ากำลังผลิตพึ่งได้ (Dependable Capacity) ของโรงไฟฟ้าของ กฟผ. และพิจารณาทบทวนเกณฑ์ Reserve Margin ใหม่ พร้อมทั้งยังมีมติเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 ฉบับ (5 ผลิตภัณฑ์) เพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องจักร รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของไวรัสโควิด– 19 ตามที่ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เสนอ เพื่อเป็นไปอย่างครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้ได้รับการช่วยเหลือตามหลักการเดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันนี้ (14 พ.ค. 64) ที่มี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน​ ผ่านระบบออนไลน์​ ที่ประชุม […]
Fri, 14 May 2021 10:57:58 +0000
 
 
SPCG ไตรมาส 1 กำไร 782 ลบ. ปรับแผนขายสู้วิกฤตโควิด-19
SPCG เผยไตรมาส 1 ทำกำไรได้ต่อเนื่อง 782.3 ล้านบาท แต่ลดลง 55.5 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันปีที่แล้ว เพราะรายได้ลดลง 19% รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 ทำให้ลูกค้าชะลอการติดตั้งโซลาร์รูฟ อย่างไรก็ตามบริษัทมั่นใจผลประกอบการไตรมาส 2 ยังคงทำกำไรได้ต่อเนื่อง ปรับแผนการตลาดสู้ และคาดทั้งปี 64 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) หรือ “SPCG” เปิดเผยผลประกอบการ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 มีรายได้รวมจากการขายและให้บริการราว 1,172.7 ล้านบาท ลดลง 19% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน (ที่ทำได้ 1,454.7 ล้านบาท) โดยไตรมาสนี้ทำกำไรสุทธิได้ 782.3 ล้านบาท ลดลง 7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน (คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.69 บาท) […]
Fri, 14 May 2021 07:31:19 +0000
 
 
ราช​ กรุ๊ป​ลุ้นชนะประมูล​โรงไฟฟ้า​ชุมชน​ 6​ โครงการ​
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ลุ้นได้สิทธิ์โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน​ หลังยื่น 6 โครงการ รวม 18 เมกะวัตต์ในพื้นที่ภาคใต้ ในขณะที่การนำเข้า​LNG​ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง​ ปริมาณ​ 1.4 ล้านตันต่อปี​ ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา พร้อมเตรียมงบลงทุนปี 2564 จำนวน 15,000 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโครงการใหม่อีก 700 เมกะวัตต์ นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก​ (โครงการนำร่อง​ ) ที่อยู่ระหว่างการประมูลในขณะนี้ โดยได้เข้าร่วมแข่งขันประมูลทั้งหมด 6 โครงการ ซึ่งมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ อย่างละ 3 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิ้น 18 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า​ ตั้งอยู่ในภาคใต้อยู่แล้ว และมีความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงได้ อีกทั้งการลงทุนในพื้นที่ […]
Fri, 14 May 2021 07:08:24 +0000
 
 
ผลประกอบการ กลุ่ม ปตท. ไตรมาสแรกปี 64 ปรับตัวดีจากธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นฟื้นตัว
กลุ่ม ปตท. รายงานผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2564 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานของทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ซึ่งเป็นผลจากราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม (ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้) ที่ฟื้นตัวหลังจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง (Lockdown) รวมถึงการใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เผยรายได้ของกลุ่ม ปตท. ในไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ที่ 477,837 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 70,663 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.4 จากไตรมาส 4 ปี 2563  โดยกำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) ในไตรมาส 1 ของปี 2564 อยู่ที่จำนวน 102,997 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,383 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.8 […]
Thu, 13 May 2021 13:50:26 +0000
 
 
เตรียมเสนอขยายกรอบ​วงเงิน​ชดเชย​ราคา​ก๊าซ​หุงต้ม​เพิ่ม​อีก​5,000​ ล้าน
สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินใช้ชดเชยราคา LPG อีก 5,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท หากรัฐตรึงราคา LPG ครัวเรือนไว้ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมต่อ หลังหมดระยะเวลา มิ.ย. 2564 ชี้กรอบวงเงินเดิม 15,000 บาท​ จะใช้หมดในเดือน มิ.ย. 2564 นี้ เหตุราคา LPG โลกยังทรงตัวระดับสูงที่ 480 เหรียญสหรัฐต่อตันมาอย่างต่อเนื่อง นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช.เตรียมแผนขอขยายกรอบวงเงินสำหรับชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LPG) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท จากกรอบเดิมที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) อนุมัติไว้ให้ใช้ได้เพียง 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อชดเชยราคา LPG ไปแล้ว 12,328 ล้านบาท ดังนั้นจึงเหลือเงินใช้ได้อีกเพียง 2,672 ล้านบาท […]
Thu, 13 May 2021 08:59:39 +0000
 
 
ASE Webinar Series#7 : The Potential of District Cooling in Thailand
ASE Webinar Series#7: The Potential of District Cooling in Thailand District Cooling Systems can reduce energy consumption by 50% compared to conventional cooling systems. Thailand is, with a population of more than 70 million people, the second-largest economy in the ASEAN region. With its tropical climate and economic growth, the country has a large potential […]
Thu, 13 May 2021 07:58:51 +0000
 
 
รัฐเตรียมออกมาตรการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า​ตามเป้า 30% ภายในปี​ 2573
บอร์ด​อีวี เตรียมออกมาตรการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้ 30% ภายในปี 2573​ โดยเป็นรถยนต์นั่งและรถกระบะ​ รวม 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์ 675,000 คัน และประเภทรถบัส/รถบรรทุก 34,000 คัน เมื่อวานนี้ (12 พฤษภาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศตามนโยบาย 30/30 เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของโลก โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้มีการผลิตรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ( Zero Emission Vehicle -​ZEV)​ อย่างน้อย 30% ของการผลิต ในปี 2573 (2030) เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low-carbon Society) ในอนาคต นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า​ ขณะนี้หลายๆ ประเทศเช่น […]
Thu, 13 May 2021 06:28:24 +0000
 
 
เล็งปรับเป้าลดปล่อยก๊าซ CO2​ ให้ต่ำกว่า​ 20% ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ
กระทรวงพลังงานเล็งปรับเป้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​หรือ CO2 ให้ต่ำกว่า​ 20% จากเป้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน​ ในการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ​ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางโลก​ และการไม่ถูกกีดกันทางการค้าในอนาคต แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ​ หลังจากที่มติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่​ 26​ มี.ค.2564​ ที่ผ่านมา​ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2580 โดยมีทิศทางนโยบาย ( Policy Direction ) 5 ด้าน ได้แก่ (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน (2) ลงทุนพลังงานสีเขียว (3) ดำเนินนโยบาย 4D1E เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคพลังงาน (4) เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุมการขับเคลื่อนพลังงานทั้งด้านไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ว่า​ คณะทำงานที่มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน เห็นว่าเป้าหมายเดิมที่จะต้องการลด CO2 ลงในสัดส่วน 20% […]
Wed, 12 May 2021 09:42:53 +0000
 
 
เชฟรอนมอบหน้ากากอนามัย N95​ และชุดคลุมปฏิบัติการ ให้สงขลา-นครศรีฯ​ ใช้รับมือโควิด-19
เชฟรอนมอบหน้ากากอนามัย N95​ และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ในจังหวัด​สงขลาและนครศรีธรรมราช​ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,500 ชิ้น และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) จำนวน 1,000 ชุด รวมเป็นงบประมาณเกือบ 200,000 บาท ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งสองจังหวัด เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จะสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
Wed, 12 May 2021 07:45:21 +0000
 
 
IRPC โชว์กำไรสุทธิไตรมาสแรก​ ปี​ 64 กว่า 5,581 ล้านบาท
IRPC โชว์ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2564 กำไรสุทธิ 5,581 ล้านบาท รับความต้องการในตลาดโลกที่มากขึ้น ส่งผลบวกต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ พร้อมเดินหน้าโครงการลงทุนตามแผนงาน เผยปีนี้เตรียมรุกธุรกิจเต็มสูบ รับความต้องการตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้น ควบคู่ดูแลสังคมให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 48,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นผลมาจากราคาขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีกำไรขั้นต้นจากการผลิตตามราคาตลาด (Market GIM) อยู่ที่ 6,965 ล้านบาท (13.68 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น […]
Wed, 12 May 2021 07:29:22 +0000
 
 
ครม.​ไฟเขียวปรับเงินเดือนรองผู้ว่า กฟผ.
คณะรัฐมนตรี​เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) จาก​อัตรา​​ 235,900 บาท เป็นอัตรา 294,900 บาท​ หรือ​เพิ่มขึ้นอีก​ 59,000 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กฟผ. อย่างมีนัยสำคัญ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy​ News​ Center-ENC)​ รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11​พ.ค.2564​ มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) จากอัตรา 235,900 บาท เป็นอัตรา 294,900 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน นำเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ โดยเรื่องดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และ​ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และสำนักงาน […]
Tue, 11 May 2021 14:06:37 +0000
 
 
ACE​ ชนะประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มอีก 2 โครงการรวม 19.8 เมกะวัตต์
“แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้” หรือ​ ACE​ ชนะการประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน 2 โครงการในพื้นที่ อบต.เชียงหวาง จ.อุดรธานี และ อบต.โชคชัย จ.นครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้งแห่งละ 9.9 เมกะวัตต์ นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง​ (อบต. เชียงหวาง) จ. อุดรธานี ได้ประกาศให้ บริษัท เนชั่นแนล คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (NCE) บริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้น 90% เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดของ อบต. เชียงหวาง ที่มีขนาดรองรับปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน ภายใต้สัญญาโครงการแบบ Build-Own-Operate (BOO) […]
Tue, 11 May 2021 12:17:43 +0000
 
 
ปตท.เร่งตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซฯ ปี64​ อีกกว่า 2 หมื่นล้าน
ปตท.เร่งตัดสินใจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซฯ ปี 2564 เพิ่มอีกกว่า 2 หมื่นล้านบาท หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยุคโควิด-19 ยังแพร่ระบาด​ โดย คาดความต้องการใช้ก๊าซฯปี 2564 ยังเติบโตได้ที่ 4,800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก​ปี​ 2563 ที่มีการใช้ก๊าซฯอยู่ที่ 4,300-4,400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งมาจากการใช้ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าเป็นหลัก นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด​ (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.จะเร่งตัดสินใจลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจก๊าซเพิ่มเติมในปี 2564 นี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ​ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ การก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่​ (แห่งที่ 7) เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซ แห่งที่ 1 มูลค่าลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2566-2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ (EIA) และโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อรองรับโรงไฟฟ้าตามแผน PDP2018 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) มูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาท ตามแผนคาดว่า […]
Tue, 11 May 2021 08:26:14 +0000
 
 
ปตท.เตรียมเปิดร้าน​“Harumiki House”แห่งแรกที่สำนักงานใหญ่ กลางปี 64 นี้
ปตท.เตรียมเปิดตัวร้านเบเกอรี่ Harumiki แห่งแรกที่สำนักงานใหญ่ ปตท. กลางปี 2564 นี้ เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์พืชเมืองหนาวต่อยอดนวัตกรรมโครงการวิจัยพืชเมืองหนาว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยองและสถาบันนวัตกรรม ปตท. นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด​ ​​​(มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.เตรียมเปิดร้านเบเกอรี่ที่เป็นของ ปตท.เองภายใต้ชื่อ “Harumiki House” ซึ่งจะนำร่องที่ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถ.วิภาวดี เป็นแห่งแรกกลางปี 2564 นี้ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในร้านจะเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยพืชเมืองหนาว จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ จ.ระยองและสถาบันนวัตกรรม ปตท. เช่น เครื่องดื่มสตอว์เบอร์รี่, กีวี, เสาวรส,เบเกอรี่,ผลิตภัณฑ์ครีมทามือ และ Alcohol Spray เป็นต้น เบื้องต้นได้นำร่องจำหน่ายสินค้าดังกล่าวผ่านทาง Application Harumiki แล้ว ทั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่น โหลด Application Harumiki และสั่งสินค้า ภายใน 31 พ.ค. 2564 จะได้รับส่วนลด […]
Tue, 11 May 2021 07:57:33 +0000
 
 
ปตท. เตรียมแปลงโฉมปั๊มNGVใหม่​เพิ่มสถานีชาร์จไฟฟ้ารองรับรถแท็กซี่ EV ในอนาคต
ปตท. เตรียมแปลงโฉมปั๊มNGV ใหม่​ นำร่อง 10 แห่ง ใน กทม.และปริมณฑล​ โดยจะเพิ่มสถานีชาร์จไฟฟ้ารถ EV รองรับลูกค้ารถแท็กซี่ EV ในอนาคต และเพิ่มร้านค้าต่างๆ ภายในปั๊มให้มากขึ้น นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด​ (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.เตรียมติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า​ ( EV Charger ) ในสถานีบริการ NGV จำนวน 10 แห่ง เบื้องต้นจะนำร่องสถานีแรกในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 นี้ ที่ปั๊ม NGV ถนนกำแพงเพชร 2 โดยรูปแบบปั๊มชาร์จ EV ดังกล่าว จะมีทั้งระบบการชาร์จแบบ Normal Charge (AC) และ Quick Charge​ (DC) โดยมีเป้าหมายรองรับกลุ่มรถแท็กซี่ที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาใช้รถ […]
Tue, 11 May 2021 07:33:56 +0000
 
 
ปตท. อัพเดทตลาดน้ำมัน สัปดาห์ที่ 3-7 พ.ค. 64 และแนวโน้ม 10-14 พ.ค. 64
ทีมวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รายงานสถานการณ์ตลาดน้ำมัน สัปดาห์ที่ 3-7 พ.ค. 64 และแนวโน้ม 10-14 พ.ค. 64​ ที่น่าสนใจดังนี้ ปัจจัยที่กระทบต่อราคาน้ำมันดิบในเชิงบวก • สหรัฐฯ และยุโรปทยอยผ่อนคลายมาตรการจำกัดการสัญจร (Lockdown) โดยรัฐ New York, New Jersey, และ Connecticut ของสหรัฐฯ ประกาศจะกลับมาเปิดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ออกกำลังกายเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. 64 ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) แนะนำให้เปิดรับชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 หรือมาจากประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี • 7 พ.ค. 64 ท่อ Colonial Pipeline ในสหรัฐฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทำให้การขนส่งน้ำมันสำเร็จรูป จากเมือง Houstonในรัฐ […]
Mon, 10 May 2021 10:55:40 +0000
 
 
DOW เผยนวัตกรรมดักจับก๊าซเรือนกระจกต้านโลกร้อน ใช้พลังงานน้อยลง
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เปิดเผยถึงนวัตกรรมต้านโลกร้อนที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ โซลูชันดักจับก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ “UCARSOL™” (ยูคาซอล) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการดักจับเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ และสามารถนำก๊าซที่ดักจับได้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ด้วย Dow ได้คิดค้นโซลูชัน “UCARSOL™” เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซไข่เน่า) จากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ในปริมาณมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้า และโรงงานปุ๋ย ซึ่งโซลูชันดังกล่าวสามารถดักจับก๊าซเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิม ช่วยต้านโลกร้อน และยังสามารถนำไปเคลมเป็นปริมาณคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย นายวิชาญ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมนี้ว่า “ดาว ได้พัฒนานวัตกรรม UCARSOL™  เพื่อตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้สามารถดักจับก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 90 %  ทั้งยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานในกระบวนการ และสามารถนำทั้งสาร UCARSOL™ เอง และก๊าซที่ดักจับได้หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ปัจจุบันกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมกำลังมาแรง ทำให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 10 % และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  หลายประเทศในเอเชียที่มีกฏหมายสิ่งแวดล้อมเข้มงวด เช่น เกาหลี […]
Mon, 10 May 2021 09:16:54 +0000
 
 
กลุ่ม ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ สู้วิกฤต COVID-19
กลุ่ม ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และโรงพยาบาลที่มีปัญหาผู้ป่วย COVID-19 ในขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วน วันนี้ (10 พฤษภาคม 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่ม ปตท. จัดตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” มีเป้าหมายเพื่อช่วยต่อลมหายใจของประชาชนรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของการมอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ (ICU Ventilator) และเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) รวมจำนวนกว่า 300 เครื่อง พร้อมทั้งมอบงบประมาณจัดซื้อออกซิเจนเหลว (Liquid Oxygen) เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องช่วยหายใจ แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) และโรงพยาบาลที่มีปัญหาผู้ป่วย COVID-19 ในขั้นวิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนนั้น ขณะนี้ ปตท. ได้ทยอยส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครแล้ว อาทิ […]
Mon, 10 May 2021 07:09:20 +0000
 
 
มูลนิธิเขื่อนยันฮี​ ชวนร่วมบริจาค​ เพื่อผลิตหมวกป้องกันเชื้อแก่บุคลากรทางการ​แพทย์
มูลนิธิเขื่อนยันฮี และพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง​ประเทศไทย​ (กฟผ.) ชวนคนไทยร่วมส่งมอบลมหายใจปลอดเชื้อแก่บุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการจัดทำหมวกป้องกันเชื้อ (PAPR: Powered Air Purifying Respirator) พร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ จำนวน 200 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี Air Flow เพียงพอตลอดระยะเวลาทำงาน ทำให้สามารถหายใจได้สะดวก ป้องกันการหมดสติ อ่อนล้า​ เป็นลม และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์ร่วมกับชุด PPE ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://taejai.com/th/d/egatxyanheefoundation/ โดยยอดจำนวน 1,100,0000​ บาท​ จะสามารถทำชุดหมวกป้องกันเชื้อ PAPRพร้อมชุดกรองจ่ายอากาศบริสุทธิ์ ได้ 200 ชุด​ ซึ่งขณะนี้มีความต้องการหมวกของ​ ทาง​ รพ.ที่แจ้งความจำนงเข้ามามีมา​ก​​หากยิ่งสามารถระดมการบริจาคได้มาก ก็จะยิ่งช่วยบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการบริจาคให้กับมูลนิธิเขื่อนยันฮี ผ่านแพลตฟอร์มเทใจ มีความง่าย สะดวก และมีใบเสร็จที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มูลนิธิเขื่อนยันฮีและกฟผ.ต้องขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมด้วยช่วยกัน สู้ covid ให้คลี่คลายโดยเร็ว
Sun, 09 May 2021 02:36:38 +0000
 
 
กกพ. เลื่อนประกาศผลโรงไฟฟ้าชุมชนออกไปเป็น​เดือน ส.ค. 64
สถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ยังคงแพร่ระบาด​ ทำให้​ กกพ.ลงมติเลื่อน และกำหนดกรอบระยะเวลาใหม่ในการดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 จำนวน 150 เมกะวัตต์ ออกไปจากกำหนดเดิมอย่างน้อย 1 เดือน เป็นภายใน​ 26​ ส.ค.2564 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) วันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กกพ. มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 ตามที่ กฟภ. เสนอ โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เป็นภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 จากกำหนดเดิมภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 “เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบใหม่ที่ค่อนข้างรุนแรง […]
Fri, 07 May 2021 10:57:24 +0000
 
 
สตง. ชี้เบิกจ่ายงบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2561 มีปัญหา!
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตการรายงานบัญชีเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างปี 2558-2561 แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายแผนงานไม่ตรงสถานะจริง และบันทึกระบบบัญชีไม่ถูกต้อง ทำให้ สตง. ไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานบัญชีได้ ด้านสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน​(ส.กทอ.) สั่ง สนพ. และ พพ. จัดทำข้อมูลรายงานสถานะโครงการที่อนุมัติจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ถึง 2561 พร้อมเร่งแก้ไขตามข้อสังเกตของ สตง. ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานต่อที่ประชุม กพช. ต่อไป ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​( Energy News Center-ENC​) รายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ​ (กพช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 ผ่านมา โดย สตง.แสดงความเห็นต่อการจัดทำงบการเงินประจำปีของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. 2558-30 ก.ย. 2561 โดยระบุข้อสังเกตไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1. การแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายแผนงาน […]
Fri, 07 May 2021 10:27:35 +0000
 
 
ปตท. – ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกความร่วมมือสร้างความมั่นคงสุขภาพประชาชน พร้อมหนุนเสริมภาครัฐ เร่งกระจายวัคซีน
วันนี้ (7 พฤษภาคม 2564) – ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างระบบสุขภาพและความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขที่จำเป็นแก่ประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ปตท. ได้ผนึกกำลังกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนของรัฐบาล ในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน โดย ปตท. จะหนุนเสริมการบริหารการกระจายวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนต่อลมหายใจเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวโดยเร็ว และเพิ่มขีดความสามารถให้ประชาชนทุกระดับได้กลับไปดำเนินชีวิตวิถีใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น ปตท. ยังร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในขอบเขตต่างๆ ได้แก่ การแพทย์และการสาธารณสุขในการป้องกันสุขภาพ  การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม […]
Fri, 07 May 2021 10:09:06 +0000
 
 
กัลฟ์ มอบ 10 ล้านให้​คณะ​แพทย์ฯ​ รามาธิบดี จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและสมทบค่าใช้จ่ายฮอสพิเท​ล​ ผู้ป่วยโควิด-19
กัลฟ์ มอบเงิน 10 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและสมทบทุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ความพร้อมทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด กลุ่มบริษัทกัลฟ์เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงพร้อมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลซึ่งจะช่วยให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถรองรับและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ด้านนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทั้งนี้ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทุกภาคส่วน ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ประกอบกับประชาชนได้รับวัคซีนมากขึ้น เราคงได้เห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นในเร็ววัน” “จากการแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ก็ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต้องเตรียมการในการรักษาผู้ป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต รวมถึงต้องจัดหาสถานที่นอกสถานพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ซึ่งการที่กัลฟ์ร่วมสนับสนุนครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเครื่องช่วยหายใจที่มีจำนวนมากขึ้นส่งเสริมให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฮอสพิเทลก็เป็นการเสริมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี” ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าว ทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มีการดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง […]
Fri, 07 May 2021 10:08:55 +0000
 
 
เข้าพื้นที่เอราวัณล่าช้า​ ปตท.สผ. รับกระทบปริมาณการผลิตก๊าซภายใต้สัญญา​ PSC
ประเด็นการเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณล่าช้า​ ปตท.สผ.​ยอมรับว่าจะกระทบต่อปริมาณการผลิต​ตามข้อกำหนดของสัญญาแบ่งปันผลผลิต​ (PSC) ที่ทำไว้กับรัฐ​ ในขณะที่แนวโน้มไตรมาสสองคาดว่าจะมีรายได้มากขึ้น​จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยถึงประเด็นการเข้าพื้นที่แหล่ง G1/61 (เอราวัณ) ของ​ ปตท.สผ.​ที่มีความล่าช้า​ ว่าบริษัทยังไม่มีแผนปรับลดงบลงทุนในแผน 5 ปีแต่อย่างใดโดยอยู่ระหว่างการเจรจากับทางผู้รับสัมปทานเดิม รวมทั้งเจรจากับผู้รับซื้อก๊าซฯ ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามคาดว่าความล่าช้าในการเข้าพื้นที่ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตที่อาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาแบ่งปันผลผลิต​ (PSC) ที่ทำไว้กับรัฐ​ แต่บริษัทก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564​ ของ​ ปตท.สผ. คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากบริษัทจะมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.16 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เทียบกับไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 3.83 แสนบาร์เรลต่อวัน​โดย มาจากการรับรู้โครงการ Oman Block 61 ในรัฐสุลต่านโอมานเต็มปี ขณะที่คาดว่าในไตรมาสนี้ ต้นทุนต่อหน่วย […]
Thu, 06 May 2021 10:34:21 +0000
 
 
เล็งเก็บค่าบริการกลุ่ม​ Prosumer ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่​ คาดเริ่มใช้ต้นปี​ 65
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) เตรียมใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ปี 2564-2568 เล็งพิจารณาเก็บค่าบริการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ที่สร้างความผันผวนให้ระบบไฟฟ้าเป็นหลัก พร้อมหารือกระทรวงการคลังแก้ปัญหาผู้มีรายได้น้อยใช้ไฟฟ้าฟรีรับประโยชน์ซ้ำซ้อนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้ปลายปี 2564 ปรับค่าไฟฟ้าฐานใหม่แล้วเสร็จและเริ่มใช้ปี 2565 เซตค่า Ft เป็นศูนย์งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 ทันที แหล่งข่าวคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2564-2568 ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ​ (กพช.) เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2564 โดยสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการพิจารณาได้แก่ การพิจารณาเก็บค่าบริการการใช้ไฟฟ้าของกลุ่ม ผู้ใช้ไฟฟ้าที่หันมาผลิตไฟฟ้าใช้เองบางส่วน​ (Prosumer) ที่สร้างความผันผวนให้กับระบบไฟฟ้าประเทศ และการลดความซ้ำซ้อนการใช้ไฟฟ้าฟรีระหว่างกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับผู้ใช้ไฟฟ้าต่ำว่า 50 หน่วยต่อเดือน สำหรับกรณีการเก็บค่าบริการการใช้ระบบไฟฟ้า ของกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าที่สร้างความผันผวนให้กับระบบ โดยเฉพาะกลุ่ม Prosumer นั้น กกพ.อยู่ระหว่างการพิจารณาวิธีการและอัตราการจัดเก็บที่เป็นธรรมทั้งกับผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้า เนื่องจากกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองช่วงกลางวันและพึ่งพิงระบบไฟฟ้าหลักของประเทศ ในช่วงที่ผลิตไฟฟ้าเองไม่ได้ ส่งผลให้เกิดการใช้ไฟฟ้าในระบบไม่เต็มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า เป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าสูงขึ้น เพราะยิ่งคนใช้น้อย การเฉลี่ยค่าไฟฟ้าแต่ละรายจะยิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการคิดค่าบริการการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ได้รวมค่าไฟฟ้าสำรอง (backup rate)ไว้แล้ว […]
Thu, 06 May 2021 09:48:14 +0000
 
 
Free Webinar 14 พ.ค. นี้ ถกเป้าหมายยานยนต์ไฟฟ้า 100% ปี 2035
ข่าวประชาสัมพันธ์ ไทยเตรียมเป็นฐานการผลิตรถไฟฟ้า 100% ภายในปี 2035 หรือในอีก 14 ปีข้างหน้า เร็วกว่าเป้าหมายเดิมที่วางไว้ในปีถึง 5 ปี โดยมีมาตรการสนับสนุนทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปรับเทคโนโลยีเพื่อรองรับจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่จะช่วยในการสร้างงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ Free! Webinar ยานยนต์ไฟฟ้า 100% จุดเปลี่ยนสำคัญอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่รวบรวมบุคคลากรที่อยู่ในแวดวงยานยนต์ไฟฟ้า มาแลกเปลี่ยนแนวคิดผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เพื่อโอกาสการก้าวสู่เป้าหมายอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในอนาคต วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.30 น. ทาง Zoom application บรรยายไทย – ลงทะเบียน: https://bit.ly/3uhCTE3 รายละเอียดเพิ่มเติม www.intermachshow.com –
Thu, 06 May 2021 05:04:51 +0000
 
 
‘เอสซีจี-ดาว’ ขยายโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ คาดผลิตได้เต็มกำลังภายใน พ.ค. นี้
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เผยโครงการขยายกำลังการผลิตของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC Debottleneck หรือ MOCD) ดำเนินการสำเร็จเร็วกว่าแผนและเริ่มทดลองดำเนินการผลิตแล้ว คาดว่าจะผลิตได้เต็มกำลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จะทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมทั่วโลก และยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย โดยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เผยว่า “โครงการ MOCD เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์  ทั้งในแง่การลงทุนและความท้าทายด้านเทคโนโลยี โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีโดยใช้เวลาเร็วกว่าเแผน แม้จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 แต่ด้วยมาตรการป้องกันการการระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ผนวกกับความสามารถและความเชี่ยวชาญของบุคลากร ส่งผลให้โครงการเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ” นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “โครงการ MOCD นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ Dow ที่ได้ร่วมมือกันสร้างการเติบโต และเพิ่มศักยภาพของธุรกิจให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์เพิ่มขึ้น 350,000 ตันต่อปี มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ และยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง และยังประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) คาดว่าจะผลิตได้เต็มกำลังภายในเดือนพฤษภาคม 2564” นายบัมบัง จันดรา รองประธานฝ่ายธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษของ Dow เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของ Dow ในตลาดบรรจุภัณฑ์และพลาสติกชนิดพิเศษมีการเติบโตเป็นอย่างมากในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นผลจากเมกะเทรนด์ […]
Wed, 05 May 2021 11:54:29 +0000
 
 
กลุ่ม กฟผ. ทุ่มงบเพิ่มอีก 81 ล้าน สู้ภัยโควิด-19 ของประเทศ
กลุ่ม กฟผ. อัดงบเพิ่มอีก 81 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยชีวิต ร่วมสู้วิกฤตโควิด-19 ของประเทศไทย นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ที่ยังคงวิกฤต เนื่องจากยังพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบการระบาดไปยังคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ระดมงบประมาณเพิ่มเติมอีก 81 ล้านบาท เพื่อร่วมบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ หวังให้ทีมแพทย์ทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ กฟผ. ได้ประสานตรงไปยังโรงพยาบาล เพื่อสำรวจความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ […]
Wed, 05 May 2021 11:21:54 +0000
 
 
กลุ่ม ปตท.เร่งมอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนคลองเตย ฝ่าวิกฤต COVID-19
โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” กลุ่ม ปตท. เร่งมอบถุงยังชีพ แก่ชุมชนคลองเตย ฝ่าวิกฤต COVID-19 วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564) – นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ชุมชนในเขตคลองเตย ส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน และขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจำนวนมาก ปตท. เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งช่วยเหลือเนื่องจากในชุมชนมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น อีกทั้งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 จึงระดมส่งมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” จำนวน 3,000 ชุด โดยแต่ละชุดประกอบไปด้วยข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง และเครื่องดื่ม ซึ่งรับประทานได้ทันที พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย เพื่อนำไปมอบให้แก่คนในชุมชนที่อยู่ระหว่างกักตัว เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่ม ปตท. ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังใจ ในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องประสบกับภาวะวิกฤต COVID-19 เพื่อให้คนไทยได้กลับมามีรอยยิ้มร่วมกันอีกครั้ง
Wed, 05 May 2021 11:13:53 +0000
 
 
บอร์ด ปตท.สผ.ตั้ง “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” เป็นกรรมการ คนใหม่
บอร์ด ปตท.สผ.ตั้ง “วัฒนพงษ์ คุโรวาท” ผอ.สนพ.นั่งกรรมการ ปตท.สผ. คนใหม่แทน “ทวารัฐ สูตะบุตร​ “หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ที่ขอลาออกไป ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​(Energy​ News​​Center-ENC​ )​ รายงานว่า​นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.( PTTEP) PTTEP ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 ว่าคณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 7/2564/497 วันที่ 30 เม.ย. 2564 มีมติเลือกตั้งนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ (สนพ.) เป็นกรรมการ ปตท.สผ. แทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ที่ขอลาออก นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง​ นายวัฒนพงษ์ ดํารงตําแหน่ง​กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป […]
Wed, 05 May 2021 09:47:29 +0000
 
 
ครม.เห็นชอบลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชน 2 เดือนบรรเทาผลกระทบโควิด-19
คณะรัฐมนตรี​ (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วน ลดค่าไฟฟ้าช่วยประชาชน เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่าง พ.ค.-มิ.ย. 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฟ้าเดือน เม.ย. 2564 เป็นเดือนฐานในการคิดคำนวณ ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy News Center–ENC​) รายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วน โดยกำหนดให้ลดค่าไฟฟ้าตามมาตรการเดิมที่เคยดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการลดค่าไฟฟ้าครั้งนี้จะมีผล 2 เดือน ในรอบบิลเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 โดยใช้เดือน เม.ย. 2564 เป็นเดือนฐานในการคิดคำนวณลดค่าไฟฟ้า สำหรับหลักเกณฑ์การลดค่าไฟฟ้าแบ่งเป็นดังนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า […]
Wed, 05 May 2021 09:37:19 +0000
 
 
ภาพรวมการใช้น้ำมัน​ 3​ เดือน​แรกปี​64​ ลดลงร้อยละ​7.7​
กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยสถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรอบ 3 เดือนของปี 2564 (มกราคม-มีนาคม) ภาพรวมโดยเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 7.7 โดยน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) หนักสุดลดลงถึงร้อยละ 73.9 การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ลดลงร้อยละ 0.2) โดยการใช้น้ำมันเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 0.7 ล้านลิตร/วัน (ลดลง ร้อยละ 9.7) กลุ่มแก๊สโซฮอล์ปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 30.4 ล้านลิตร/วัน (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.1) อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการใช้กลุ่มเบนซินเฉพาะเดือนมีนาคม 2564 พบว่าการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33.9 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 27.3 และ 32.2 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ) โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ การใช้น้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการและข้อบังคับต่างๆ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก […]
Wed, 05 May 2021 05:58:36 +0000
 
 
เชฟรอนประเทศไทย​ ตั้ง​ “ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง” เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่
​เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ประกาศ แต่งตั้ง​ “ชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง​” เป็นประธานกรรมการบริหารคนใหม่​ แทน​ “ไพโรจน์ กวียานันท์” ซึ่งเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป​ ยืนยัน​ส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทย โดย​ นายชาทิตย์​ มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับเชฟรอนมากว่า 19 ปี โดยเริ่มงานกับเชฟรอนประเทศไทยในปี 2545 ในตำแหน่งวิศวกรปิโตรเลียม ก่อนที่จะได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ทั้งด้านเทคนิคและบริหารให้กับเชฟรอนในประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้นายชาทิตย์​ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมปิโตรเลียม และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาทิตย์ กล่าวว่า “เชฟรอนประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากร เทคโนโลยี มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งรวมถึงการส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย ควบคู่ไปกับการเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทย ดังที่ได้ปฏิบัติมาแล้วกว่า 5 ทศวรรษ นอกจากนั้น เรายังคงมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานของประเทศต่อไปในอนาคต เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการจัดหาพลังงานที่สะอาด อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้”
Wed, 05 May 2021 04:26:12 +0000
 
 
กระทรวงพลังงาน​ให้ข้าราชการ​ เจ้าหน้าที่ 95​% Work from Home ถึง​ 31​ พ.ค.นี้
“กระทรวงพลังงาน” ดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สั่งทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน 95% Work from Home ตามมาตรการ ศบค. ในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้​ หวังลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เตรียมพร้อมบุคลากรให้บริการประชาชนต่อเนื่องทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พิจารณาดำเนินการมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในมาตรการขั้นสูงสุดอย่างน้อย 14 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากการระบาดรอบใหม่มีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ขณะนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กระทรวงทรวงพลังงาน จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินมาตรการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการส่วนกลางในสังกัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดความเสี่ยงการติดและแพร่กระจายของโรคโควิด -19 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1–31 พฤษภาคม 2564 โดยมอบแนวทางปฏิบัติงานให้หน่วยงานต่างๆ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ […]
Wed, 05 May 2021 04:09:04 +0000
 
 
กฟผ.อัพเดทความคืบหน้าโรงไฟฟ้าตามแผนพีดีพี​
กฟผ. อัพเดทโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2018 Rev.1) ที่กระจายตามแต่ละภูมิภาค​ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) ขนาด 45 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้าในภาพรวมมากที่​สุดร้อยละ 93.30 กำหนดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์​ ปลายเดือน มิ.ย.64​ นี้ นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในรายภูมิภาค ดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-floating Solar Hybrid) ขนาด 45 เมกะวัตต์ มีความคืบหน้าในภาพรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ที่ร้อยละ 93.30 และมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial […]
Tue, 04 May 2021 10:48:55 +0000
 
 
กลุ่ม ปตท. ผุดโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” มอบเครื่องช่วยหายใจ รพ. ทั่วประเทศ สู้ภัยโควิด-19
กลุ่ม ปตท. เร่งฝ่าวิกฤต สู้ภัย COVID-19 ตั้งโครงการ “ลมหายใจเดียวกัน” มอบ “เครื่องช่วยหายใจ” กว่า 300เครื่อง พร้อมออกซิเจนแก่ รพ. ทั่วประเทศ เตรียมงบสู้ระลอก 3 รวม 200 ล้านบาท วันนี้ (3 พฤษภาคม 2564) – นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า “จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ขณะนี้ได้มีอัตราของผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีอัตราการเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว กลุ่ม ปตท. จึงได้สำรวจความต้องการเร่งด่วนในทางการแพทย์ทั่วประเทศพบว่าเครื่องช่วยหายใจเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและไม่เพียงพอ  จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ตรงกับความจำเป็นมากที่สุด กลุ่ม ปตท. จึงได้เร่งดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนภายใต้โครงการ “ลมหายใจเดียวกัน”  ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (ICU Ventilator) สำหรับผู้ป่วยวิกฤติ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-Flow Nasal Oxygen) ที่ช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบไม่ให้รุนแรงจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ รวมจำนวนกว่า […]
Mon, 03 May 2021 07:30:57 +0000
 
 
กฟผ.ต่อเนื่องความร่วมมือกรมโรงงานฯ​ ศึกษาแนวทางจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่
กรอ.- กฟผ.​ ลงนามความร่วมมือ “โครงการศึกษาแนวทางการจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ และพัฒนาต้นแบบโรงงานรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของประเทศไทย” ฉบับใหม่ต่อเนื่อง​ หลังเอ็มโอยูฉบับเดิมครบกำหนดอายุ ไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564​ ที่ผ่านมา​ โดยระบุแนวทาง การจัดการกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นและมีการดำเนินงานเชิงพาณิชย์แล้วในต่างประเทศ ดร.​.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เผยว่า​ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 กฟผ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการศึกษาแนวทางการจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ และพัฒนาต้นแบบโรงงานรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของประเทศไทย” ฉบับต่อเนื่อง​ ร่วมกับ นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูลด้านเทคนิคการรีไซเคิลและเทคโนโลยีในการนำกลับโลหะมีค่าจากซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การปฏิบัติและข้อเสนอแนะ การจัดการมลพิษจากกระบวนการผลิตสำหรับโรงงานฯ แนวทางการบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทย เพื่อนำมาประกอบการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาต้นแบบโรงงานบริหารจัดการซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ของประเทศไทย​ หลังจากที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุไปเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564​ ที่ผ่านมา โดย จากการศึกษาพบว่า การรีไซเคิลแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ในประเทศไทยยังคงมีความท้าทายอยู่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเก็บรวบรวม ปริมาณและความแตกต่างชนิดของซากที่จะส่งผลต่อเทคนิคในการรีไซเคิลและความคุ้มค่าการลงทุน ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ทำให้การพิจารณาเพื่อหาข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ และจะต้องมีการติดตามเทคโนโลยีในการรีไซเคิลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ […]
Mon, 03 May 2021 03:25:28 +0000
 
 
โฆษก​ กกพ. แจงเหตุผล ทำไมคน​ Work From​ Home​ ต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้น
โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน​ (กกพ.) ชี้แจงมาตรการ Work From Home เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลให้ประชาชนซึ่งทำงานที่บ้านมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสูงขึ้น เพราะภาครัฐยังไม่มีมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้าเช่นที่เคยดำเนินการเยียวยามาก่อนหน้านี้​ และเป็นเพราะการคิดอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้า ที่คนใช้ปริมาณมากจ่ายในเรทที่แพงกว่าคนที่ใช้ไฟน้อย​ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงถึง​ มาตรการทำงานที่บ้าน​ (Work from home) ที่ภาครัฐประกาศขอความร่วมมือให้ข้าราชการและภาคประชาชนทำงานที่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19​ ระลอกใหม่ และส่งผลให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่สูงขึ้นกว่าช่วงก่อน​ Work​ From​ Home​ ว่า เป็นเพราะภาครัฐยังไม่ได้มีการกำหนดมาตรการออกมาช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับประชาชน​ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกแรกและระลอกที่สอง เนื่องจาก​ กกพ. ได้นำเงินในส่วนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนตามนโยบายการช่วยเหลือในครั้งแรกและครั้งที่สองไปจนหมดแล้ว ซึ่งหากจะมีนโยบายให้การช่วยเหลือในครั้งใหม่นี้​ รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณมาดำเนินการ นอกจากนี้ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน​ จะเป็นการคิดแบบอัตราก้าวหน้า​ คือ​ยิ่งมีจำนวนหน่วยที่ใช้ไฟมาก​ ก็จะยิ่งต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้น​ เนื่องจากภาครัฐต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม​ ในส่วนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง 50 หน่วยต่อเดือน​ จะยังได้ใช้ไฟฟ้าฟรีตามนโยบายรัฐ​ ซึ่ง กกพ. ยังมีเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เป็นรายจ่ายประจำไปช่วยเหลือประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ […]
Fri, 30 Apr 2021 09:58:35 +0000
 
 
ก้าวสู่ปีที่ 53 กฟผ.ประกาศมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานสะอาดแบบครบวงจร
ก้าวสู่ปีที่ 53 กฟผ.ประกาศความมุ่งมั่น​สู่พลังงานสะอาดสังคมไร้คาร์บอนครบวงจร​ตั้งแต่ภารกิจต้นน้ำในการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจซื้อขายและรับรองเครดิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certification) ภารกิจกลางน้ำในเรื่องระบบส่งไฟฟ้าต้องพัฒนาสู่โครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่สามารถรับซื้อไฟจากพลังงานหมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบโดยศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE Control Center) และปลายน้ำ​ ในส่วนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) วานนี้ (29 เมษายน 2564) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กฟผ. ครบรอบ 52 ปี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมรับฟัง โดยนายกุลิศ กล่าวถึงภาพรวมทิศทางพลังงานโลกที่ให้ความสำคัญต่อการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากประเทศไทยไม่มีมาตรการที่ชัดเจนก็จะได้รับผลกระทบทางการค้าจากมาตรการกีดกันในอนาคตอันใกล้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กระทรวงพลังงานต้องกำหนดกรอบนโยบายภายใต้แผนพลังงานชาติ (NEP2022) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำ เพื่อรองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนมากกว่าร้อยละ 30 ดังนั้นการก้าวสู่ปีที่ 53 ของ กฟผ. จึงต้องปรับตัวให้ทันสมัยมุ่งสู่พลังงานสะอาด เดินหน้าสู่สังคมไร้คาร์บอนในอนาคต ตั้งแต่ภารกิจต้นน้ำในการผลิตไฟฟ้าต้องเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด […]
Fri, 30 Apr 2021 09:47:59 +0000
 
 
GPSC จับมือ 9 บริษัทกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษาต่อ​ยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่
GPSC ลงนาม MOU กับกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า 9 บริษัท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Semi-Solid สู่ชุดแบตเตอรี่ (Common Battery Pack) ที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หวังเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการให้บริการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าในอนาคต นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ในกลุ่ม ปตท.​ เปิดเผย ว่า​ วันนี้ (29 เมษายน 2564) GPSC ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ 9 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาต้นแบบชุดแบตเตอรี่ และระบบสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping System) ที่นำเทคโนโลยี Semi-Solid ของ GPSC หรือ G-Cell มาพัฒนาต่อยอด เพื่อติดตั้งในยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (BEV) […]
Thu, 29 Apr 2021 09:51:58 +0000
 
 
รัฐเตรียม​กำหนดโครงสร้างราคาอ้างอิงเอทานอล​ใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
รัฐเตรียมจัดทำสูตรโครงสร้างราคาอ้างอิงเอทานอลใหม่​ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการศึกษาใช้เวลา 6-7 เดือน​ เตรียมพร้อมสู่การกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์​E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานในอนาคต นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​(สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ศึกษาโครงสร้างราคาพืชพลังงานทั้งเอทานอลและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์100% (B100) เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดราคาอ้างอิงในประเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามคำสั่งของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ให้ สนพ.ไปศึกษาโครงสร้างราคาเอทานอล และให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ (พพ.)ไปศึกษาปริมาณเอทานอล เพื่อเตรียมพร้อมก้าวไปสู่การกำหนดให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์E20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศในอนาคต ทั้งนี้คาดว่าทางสถาบันปิโตรเลียมฯจะใช้เวลาศึกษาประมาณ 6-7 เดือน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดทำให้การเข้าไปจัดเก็บข้อมูลทำได้ลำบากขึ้น และหากผลการศึกษาเสร็จแล้ว สนพ.จะนำมาจัดทำเป็นแนวทางโครงสร้างราคาอ้างอิงเอทานอลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน​ (กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ประมาณปี 2564 นี้ต่อไป สำหรับปัจจุบันราคาอ้างอิงเอทานอลที่ สนพ.ประกาศทุกเดือนนั้น สนพ.ใช้สูตรคำนวณตามราคาต้นทุนที่แท้จริงบวกค่าบริหารจัดการ ( Cost Plus) ซึ่งมีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการว่า เป็นราคาอ้างอิงที่สูงกว่าการซื้อขายจริง ดังนั้น สนพ. จึงจะมีการตรวจสอบสูตรอ้างอิงราคาเอทานอลว่าสูตรใดจะทำให้สะท้อนราคาที่แท้จริงมากกว่ากัน ระหว่าง Cost Plus หรือ ราคาที่มีการซื้อขายจริงตามท้องตลาด (Reference […]