บทความด้านพลังงาน หน้าแรก บทความและสาระกิจการพลังงาน บทความด้านพลังงาน

  Print   ExportPDF   
  

วัสดุชนิดใหม่ที่อาจช่วยลดการสูญเสียพลังงานทั่วโลกได้

              นักวิทยาศาสตร์ที่ University of Liverpool และ Durham University นั้นได้พัฒนาวัสดุใหม่สำหรับความเข้าใจที่เพิ่มสูงขึ้นของวิธีการที่ตัวนำกระแสไฟฟ้านั้นสามารถนำมาใช้เพื่อที่จะส่งผ่านไฟฟ้าไปเพื่อพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างและช่วยลดการสูญเสียพลังงานทั่วโลกได้

               ทีมวิจัยได้พัฒนาวัสดุจากโมเลกุลที่มีรูปร่างเหมือนลูกฟุตบอลที่เรียกว่า carbon60 เพื่อที่จะสาธิตว่าตัวนำไฟฟ้า - ธาตุหนี่งๆ, โลหะผสมหรืออัลลอยที่ไม่ต่อต้านกับทางเดินของกระแสไฟฟ้าที่มั่นคง - อาจทำงานที่อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในเขตเมืองต่างๆ

                     ตัวนำไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและในวันนี้ก็มีบทบาทสำคัญในเทคโนโลยีการแพทย์ด้วย ในปี 1911, ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองสารปรอทแข็งนั้น นักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อว่า Heike Kamerlingh Onnes ได้ค้นพบว่าเวลาที่สารปรอทนั้นถูกทำให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่ต่ำแล้ว กระแสไฟฟ้าสามารถผ่านมันด้วยกระแสไหลที่มั่นคงโดยปราศจากการเจอกับแรงต้านทานหรือสูญเสียพลังงานในรูปแบบของความร้อนเลย
                                       
                    
                 ตัวนำไฟฟ้านั้นถูกใช้อย่างกว้างขวางในรูปของแม่เหล็กใน magnetic resonance imaging หรือ MRI นั่นเอง ซึ่งช่วยให้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ พวกมันยังถูกทดลองในสายรถไฟในรูปของแม่เหล็กเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างรางและตัวรถไฟอีกด้วย ตัวนำไฟฟ้านั้นได้ถูกพัฒนาเพื่อที่จะทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิที่สูง แต่โครงสร้างของวัสดุนั้นซับซ้อนมากจนนักวิทยาศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าพวกมันสามารถทำงานที่อุณหภูมิห้องสำหรับการใช้งานในอนาคตในการมอบพลังงานให้แก่บริษัทแหละบ้านเรือนต่างๆได้อย่างไร

                      ศาสตราจารย์ Matt Rossiensky จากแผนกวิชาเคมีของ Liverpool University ได้กล่าวอธิบายว่า“ตัวนำไฟฟ้านั้นเป็นปรากฏการณ์ที่เรากำลังพยายามที่จะทำความเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องที่มันทำงานในอุณหภูมิที่สูงได้อย่างไร ตัวนำไฟฟ้านั้นมีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากและมีความไม่เป็นระเบียบอยู่เต็มไปหมด เราได้ทำวัสดุในรูปแบบของผงที่ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้า ณ อุณหภูมิห้องและมีโครงสร้างอะตอมที่เรียบง่ายกว่ามาก เพื่อที่จะทำให้เราสามารถควบคุมว่าอะตอมสามารถเคลื่อนไหวได้อิสระแค่ไหนรวมถึงการทดสอบว่าเราสามารถควบคุมวัสดุให้นำไฟฟ้าได้อย่างไร”

                     ศาสตราจารย์ Kosmas Prassides จาก Durham University กล่าวว่า “ที่อุณหภูมิห้องนั้นอิเล็กตรอนในวัสดุนั้นอยู่ห่างกันมากเกินไปที่จะนำไฟฟ้า ดังนั้นเราจึงบีบอัดมันเข้าด้วยกันโดยการใช้อุปกรณ์ที่เพิ่มแรงดันภายในโครงสร้าง เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงในวัสดุนั้นฉับพลัน - ซึ่งก็คือเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวนำไฟฟ้าไปเป็นตัวนำไฟฟ้า ซึ่งทำให้เรามองเห็นโครงสร้างอะตอมที่ถูกต้องในจุดที่ความเป็นตัวนำไฟฟ้านั้นเกิดขึ้น

                    การวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science และสนับสนุนโดย Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) จะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถค้นหาวัสดุที่มีวัตถุดิบทางเคมีและโครงสร้างที่ถูกต้องเพื่อที่จะพัฒนาตัวนำไฟฟ้าที่จะลดการสูญเสียพลังงานทั่วโลกได้

 

ที่มา : http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090319142407.htm

เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานงบการเงินประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
 • สปอตโฆษณา "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"
 • ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน