ฐานข้อมูลผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า
 ประเภทผู้ขอจำหน่ายไฟฟ้า  SPP
 บริษัท / บุคคล  บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
 ที่อยู่  อ.จะนะ จ.สงขลา
 ประเภทโรงไฟฟ้า  ชีวมวล
 ประเภทเชื้อเพลิง  Biomass
 กำลังการผลิตติดตั้ง (MW)  23.0030
 ปริมาณขายตามสัญญา (MW)  20.6220
สถานะการรับซื้อไฟฟ้า (วัน/เดือน/ปี)
 วันที่ยื่นคำขอ  15/07/2558
 วันที่พิจารณาคำขอ  21/01/2559    
 วันที่ลงนามสัญญา  18/01/2561
 เลขที่สัญญา  
 SCOD ตามสัญญา  16/02/2563
 COD แล้ว  01/03/2563
 วันที่ยกเลิกคำร้อง  
 วันที่ยกเลิกตอบรับซื้อ  
 วันที่ยกเลิกสัญญา  
  สถานะ  COD แล้ว
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907