ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 73, items from 1 to 10 of 721.

Page: of 73


กรมการพลังงานทหาร
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พลังงานร่วมดีเซล   Bunker Oil   10.4000 4.500 N/A  12/01/2541  01/05/2541  26/06/2541  HyperLink

เทศบาลเมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
พลังความร้อน   Waste   2.5000 1.000 N/A  N/A    23/06/2546  HyperLink

บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   111.0000 90.000 N/A  06/01/2541  14/08/2541  03/09/2541  HyperLink

บริษัท ซาราฟ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
อ.เขาพนม จ.กระบี่
พลังความร้อน   Biomass   12.0000 8.500 N/A  N/A    28/12/2549  HyperLink

บริษัท ซุปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด (โครงการเลมอน โกลด์ ฟาร์ม เอสพีพี8)
อ.กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   92.5000 90.000 10/02/2558    20/11/2559    HyperLink

บริษัท เดชา ไบโอ กรีน จำกัด
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
พลังความร้อน   Biomass   7.5000 6.500         HyperLink

บริษัท ไตร เอนเนอจี้ จำกัด
อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
พลังความร้อน   Natural Gas   821.1000 700.000 N/A  19/06/2541  01/07/2543  01/07/2543  HyperLink

บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
พลังความร้อน   Coal   55.0000 9.500 N/A  N/A  01/02/2540  01/02/2540  HyperLink

บริษัท ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน   Lignite   17.2000 6.000 N/A  N/A  12/05/2538  01/08/2538  HyperLink

บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
พลังความร้อน   Biomass   22.5000 4.000 N/A  N/A    02/03/2548  HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907