ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 37, items from 1 to 10 of 368.

Page: of 37


บริษัท 24 กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด (ครั้งที่ 1)
จ.สุพรรณบุรี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์   Solar   360.0000 360.000 17/09/2558        HyperLink

บริษัท 24 กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด (ครั้งที่ 2)
จ.ลพบุรี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์   Solar   210.0000 210.000 18/09/2558        HyperLink

บริษัท 24 กรีน เอเนอร์จี้ จำกัด (ครั้งที่ 3)
จ.กาญจนบุรี
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์   Solar   360.0000 360.000         HyperLink

บริษัท กรีนวอเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Hydro Power   Hydro   220.0000 180.000 19/01/2558        HyperLink

บริษัท กรีนวอเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โครงการ 1)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Hydro Power   Hydro   110.0000 90.000     30/01/2559    HyperLink

บริษัท กรีนวอเตอร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (โครงการ 2)
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
Hydro Power   Hydro   110.0000 90.000     30/11/2559    HyperLink

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (2000) (โครงการวายุวินด์ฟาร์ม 2)
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   48.0000 40.000 08/05/2556    01/05/2558    HyperLink

บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง (2000) (โครงการวายุวินด์ฟาร์ม 3)
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   56.0000 50.000 08/05/2556    01/08/2558    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำกัด
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ชีวมวล   Biomass   23.0030 20.622 11/03/2558    01/01/2561    HyperLink

บริษัท เกร็นโซน (ประเทศไทย) จำกัด
จ.กรุงเทพมหานคร
โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์   Solar   30.0000 30.000 18/09/2558        HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907