ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 15, items from 1 to 10 of 143.

Page: of 15


บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ ทู จำกัด
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   41.2500 40.000 01/03/2556    01/12/2562    HyperLink

บริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่ วัน จำกัด (โครงการซับพุด 1)
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   63.2500 60.000 01/03/2556    01/04/2562    HyperLink

บริษัท ไทย เนเชอรัล เพาเวอร์ จำกัด (โครงการอุบลวินด์ฟาร์ม 2)
อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   102.5000 90.000 08/05/2556    01/02/2562    HyperLink

บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (โครงการซับกระโซ่ NWE#1)
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   44.0000 44.000 07/11/2555    01/04/2559    HyperLink

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (โครงการหนุมาน 12)
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   57.5000 50.000 08/05/2556        HyperLink

บริษัท ยูไนเต็ด แทงเกอร์ จำกัด
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   95.0000 85.000 25/09/2556  N/A  01/12/2560  01/12/2560  HyperLink

บริษัท อุทัยธานี ไบโอ เอเนอยี่ จำกัด (โครงการ 2)
อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ชีวมวล   Biomass   15.0000 15.000 25/09/2558    31/12/2558    HyperLink

น.ส.ผจงจิตต์ บุรพาวินิจพงษ์
จ.กรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย์   Solar   0.0020 0.002         HyperLink

นางสาวประสพพร ใหม่สาลี
อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย์   Solar   0.0035 0.004         HyperLink

นายบัณฑิต นิธิอุทัย
อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร
พลังงานแสงอาทิตย์   Solar   0.0024 0.002 02/08/2553        HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907