ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 4, items from 1 to 10 of 38.

Page: of 4


บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   2500.0000 2,500.000 N/A  23/12/2556  31/03/2566    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   2500.0000 2,500.000 N/A  12/12/2556  31/03/2564    HyperLink

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ชีวมวล   Biomass   40.0000 20.000 17/08/2558  17/08/2560  01/09/2561  01/03/2561  HyperLink

บริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   98.0000 90.000 N/A  14/06/2554  26/04/2565    HyperLink

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   113.9020 90.000 N/A  03/08/2554  01/06/2564    HyperLink

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จำกัด
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   113.9020 90.000 N/A  03/08/2554  01/10/2564    HyperLink

บริษัท อู่ทอง พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ขยะ   Waste   19.5400 19.540 27/12/2559  27/12/2561  30/06/2563    HyperLink

บริษัท สยาม พาวเวอร์ จำกัด
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
Renewable   Waste   9.5000 8.000 19/03/2562    30/11/2563    HyperLink

บจก. ท่าฉาง ไบโอพาวเวอร์
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
ชีวมวล   Biomass   3.8000 3.400 N/A  27/07/2558  13/08/2563    HyperLink

บจก. ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4
อ.สว่างแดนดิน จ.นครพนม
Gas engine   Biomass   0.9900 0.990 N/A  13/11/2558  30/07/2564    HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907