ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 5, items from 1 to 10 of 41.

Page: of 5


บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   2500.0000 2,500.000 N/A  23/12/2556  31/03/2566    HyperLink

บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Renewable   Solar   50.0000 16.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท ทิพย์พิจิตร ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ชีวมวล   Biomass   26.0000 21.000 14/12/2560    23/12/2564    HyperLink

บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไฮบริดเอนเนอยี่ จำกัด
อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ชีวมวล   Biomass   17.0000 13.290 14/12/2560    20/12/2564    HyperLink

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ชีวมวล   Biomass   40.0000 20.000 17/08/2558  17/08/2560  01/09/2561  01/03/2561  HyperLink

บริษัท เน็กส์ซิฟ เอ็นเนอร์จี ระยอง จำกัด
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   98.0000 90.000 N/A  14/06/2554  26/04/2565    HyperLink

บริษัท บลู โซล่าร์ฟาร์ม 1 จำกัด
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
พลังงานแสงอาทิตย์   Solar   35.6000 12.000 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   145.0000 90.000 N/A  03/08/2554  01/10/2564    HyperLink

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   145.0000 90.000 N/A  03/08/2554  01/06/2564    HyperLink

บริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดคลองขลุง)
อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
Renewable   Biomass   20.0000 13.310 14/12/2560    31/12/2564    HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907