ติดต่อสำนักงานฯ เขต 12 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 12

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 12

ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดพัทลุง 
 • จังหวัดสตูล 
 • จังหวัดสงขลา 


 • จังหวัดปัตตานี 
 • จังหวัดยะลา 
 • จังหวัดนราธิวาส 

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 888 หมู่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100

  โทรศัพท์ 074-330309-10
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา