ติดต่อสำนักงานฯ เขต 11 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 11

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 11

ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 • จังหวัดพังงา 
 • จังหวัดภูเก็ต 


 • จังหวัดกระบี่ 
 • จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 • จังหวัดตรัง 

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  อาคารสำนักงาน พี.ซี.ทาวเวอร์ ชั้น 2 เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

  โทรศัพท์ 077-285312-3
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา