ติดต่อสำนักงานฯ เขต 10 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 10

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 10

ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดราชบุรี
 • จังหวัดสมุทรสคราม
 • จังหวัดเพชรบุรี


 • จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • จังหวัดชุมพร
 • จังหวัดระนอง

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  49/4 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

  โทรศัพท์ 032-328503-5
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา