ติดต่อสำนักงานฯ เขต 9 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 9

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 9

ครอบคลุมการดูแล 4 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดกาญจนบุรี
 • จังหวัดสุพรรณบุรี


 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดสมุทรสาคร

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  284/87 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000

  โทรศัพท์ 034-517505-7
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา