ติดต่อสำนักงานฯ เขต 8 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 8

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 8

ครอบคลุมการดูแล 5 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 • จังหวัดชลบุรี 
 • จังหวัดระยอง 


 • จังหวัดจันทบุรี 
 • จังหวัดตราด

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  ชั้นที่ 3 SHOPC1-3 อาคารสโมสร 139 หมู่ที่ 1 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

  โทรศัพท์ 038-113487-9 โทรสาร 038-113486

  เว็บไซต์ สำนักงานประจำเขต 8 คลิก

  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา