ติดต่อสำนักงานฯ เขต 3 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 3

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 3

ครอบคลุมการดูแล 6 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดเพชรบูรณ์
 • จังหวัดนครสวรรค์
 • จังหวัดอุทัยธานี


 • จังหวัดชัยนาท
 • จังหวัดสิงห์บุรี
 • จังหวัดลพบุรี

 • ที่ตั้งสำนักงาน
  1045/2 ชั้น 3 ถ.นครสววรค์-พิษณุโลก หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

  โทรศัพท์ 056-221991-2
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา