ติดต่อสำนักงานฯ เขต 2 หน้าแรก ติดต่อสำนักงานฯ ติดต่อสำนักงานฯ เขต 2

ติดต่อสำนักงานฯ ประจำเขต 2

ครอบคลุมการดูแล 8 จังหวัด ได้แก่

 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดแพร่
 • จังหวัดอุตรดิตถ์
 • จังหวัดสุโขทัย


 • จังหวัดตาก
 • จังหวัดกำแพงเพชร
 • จังหวัดพิษณุโลก
 • จังหวัดพิจิตร

 • ที่ตั้งสำนักงาน

  อาคารไทยศิวารัตน์ 59/15 ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์ 055-252924 โทรสาร 055-252925

  เว็บไซต์ สำนักงานประจำเขต 2  :  คลิก www.oerc2.com   
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสำนักงานประจำเขต
 • อำนาจหน้าที่
 • โครงสร้างสำนักงานประจำเขต
 • บุคลากร
 • ติดต่อสำนักงานฯ
 • การขอรับใบอนุญาต
 • การขอรับใบอนุญาต
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • ติดต่อเรา
 • ติดต่อเรา