สัมมนาการรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน
19 กันยายน 2560
   (เมื่อวานนี้) สำนักงาน กกพ.จัดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน โดยได้รับเกียรติจา ...
การสัมมนาชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใ ...
14 กันยายน 2560
ประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ Feed-i ...
14 กันยายน 2560
กกพ. เดินหน้าผลักดันการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติเปิดให้จองความสามารถในการให้บริการสถานีแอลเอ็นจี ม ...
24 สิงหาคม 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลัง ...
21 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560
เรื่อง โครงการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่เกาะกูด เกาะหมาก จังหวัดตราด (Micro Gri ...
21 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560
(ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบ ...
21 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560
  (ร่าง) ประกาศ กกพ. เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) (ฉบ ...
เรื่อง โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติเพื่อรองรับการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 1
14 กันยายน 2560 ถึง 28 กันยายน 2560
   ดาวน์โหลดเอกสาร  ...