ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 1118
Page:of 56 Page size:
22 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาบริการอบรมหลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ" ระยะเวลาการอบรม 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22152019011527ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการฯ.pdf
21 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจะาจง  21302019023053ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน6คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.PDF
19 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19472019054733ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_จำนวน_5_รายการ_โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.PDF
18 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อตู้เอกสารและโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 4 รายการ ของฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18252019012556201903181045.pdf
15 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2057201910570520190320095843953.pdf
14 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14042019110414ประกาศสำนักงานกกพ.65-2562.pdf
14 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  14052019110544ประกาศสำนักงานกกพ.66-2562.pdf
13 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15162019021626ประการผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณณ์คอมพิวเตอร์2เครื่อง.pdf
13 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซ่ม สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15182019021820ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียนฌท6770.pdf
13 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ใช้งานประจำเขต 3 (นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13122019101201201903130956.pdf
12 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13102019101003ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถเช่าทะเบียน5กส9580(12มีค.62).pdf
11 มีนาคม 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  12112019011149ประกาศ_ติดตามประเมินผล_8ล.(ครั้งที่_3).pdf
11 มีนาคม 2562 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (งบประมาณ 10 ล้านบาท) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  12132019011336ประกาศ-ติดตามประเมินผล10ล..pdf
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่))   18282019012845งานครัวสข.1_110362.pdf
11 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ตั้งงบประมาณเป็นรายปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18312019013156ผู้ชนะเสนอราคารถเช่าก.แม่เมาะ.pdf
8 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าอาคารสำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร))   08132019101308ประกาศผู้ชนะเช่าอาคารสข.13.pdf
6 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์สำนักงานนั่ง บรรทุก (ดีเซล) (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0721201910211920190306152310341.pdf
5 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เชียงใหม่)  0632201910325420190305170119545.pdf
4 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบ 2561 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  05172019101742ประกาศผู้ชนะ_จ้างทำรายงานประจำปี_2561.pdf
1 มีนาคม 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1812201909124420190315182042440.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557- กันยายน 2561)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
      - เล่ม 3
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร (New)
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ กกพ.
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
      - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน