ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 857
Page:of 43 Page size:
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17072018010730ประกาศผู้ขนะการเสนอราคางานจ้างทำนามบัตร1.500_ใบ(17ส.ค.61).pdf
17 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  17082018010828ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำตรายาง29อัน(17ส.ค.61)..pdf
16 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (โปรแกรมป้องกันไวรัส และ โปรแกรมป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง แบบ Cloud Service พร้อมติิดตั้ง)   16542018035438ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน2รายการ(16ส.ค.61).pdf
16 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16552018035553ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว13รายการ(16ส.ค.61).pdf
15 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  16372018013730ประกาศประกวดราคาComputerปี61.pdf
15 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงพลังงาน และ สำนักงาน กกพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  16582018085801ประการผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดกิจกรรมงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กระทรวงพลังงานและสำนักงานกกพ..pdf
9 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่อเมล็ดกาแฟเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09112018111107จัดซื้อเมล็ดกาแฟ.pdf
7 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในสำนักงานกองทุนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1411201809110120180811163057167.pdf
6 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอรา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เพื่อใช้ในสำนักงานกองทุนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1413201809131920180811161929546.pdf
6 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1415201809153320180811161940300.pdf
6 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07342018113444ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ.pdf
6 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างครูผู้ฝึกสอนแบดมินตัน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06482018014807ประกาศสำนักงานกกพ.236-2561จ้างครูสอนแบด.PDF
6 สิงหาคม 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  06492018024921ประกาศพนง.ขับรถ2561.pdf
3 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างสี ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  09212018112128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง_7_คัน_(3_ส.ค.61).pdf
3 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถบัส จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไป-กลับ สำหรับจัดงานโครงการฝึกอบรม "ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (OERC Orientation) ประจำปี 2561" หมวด 2 และหมวด 4 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉาะเจาะจง  09262018112614ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถบัส_จำนวน_2_คัน_(3ส.ค.61).pdf
3 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์สำนักงานนั่ง (เก๋ง) 4 ประตู (กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  10082018040821ประกาศผู้ชนะราคาค่าเช่ารถยนต์สำนักงานนั่ง(เก๋ง)4ประตู(กองทุนพัฒนาไฟฟ้า1).pdf
2 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0642201804421020180806121523386.pdf
1 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบ ERP เชื่อมโยงการดำเนินงานในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06452018024524ประกาศผู้ชนะ-จ้างที่ปรึกษาปรับปรุงระบบERP-.pdf
1 สิงหาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 500 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02492018094929ประกาศผู้ชนะสั่งซื้อกล่อง.pdf
31 กรกฎาคม 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  31112018031141ประกาศเชิญชวน_ประเมินผล8ล..pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
      - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน