ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 647
Page:of 33 Page size:
21 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้งานคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมิติในงานกำกับกิจการพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21562018015625ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตประจำปี2561.pdf
16 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อพัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2561 สำนักงานกองทุนไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง  1904201803041620180219144812605.pdf
15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15302018033047ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาสนับสนุนจัดประชุม.pdf
13 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามกำหนด สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20552018085542ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คระยะและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ทะเบียนฌท.6770.pdf
12 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12072018040722ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลาง3คัน(ลว.120261).pdf
7 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานภายในสำนักงานกองทุนไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12212018042128รัตนาพันธ์.pdf
7 กุมภาพันธ์ 2561 จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  07222018022247ประกาศเชิญชวนจ้างที่ปรึกษาcapacity.pdf
5 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  07582018095814ประกาศผู้ชนุการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่นรถยนต์ส่วนกลางจำนวน4คัน.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างสำนักงาน กกพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02422018034204ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำนามบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02432018034311ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำนามบัตร6รายชื่อจำนวน1,200ใบ.pdf
2 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผู้ให้บริการภายนอกปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ปะกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  05032018090350ประกาศผู้ชนะ-1.pdf
31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุทำความสะอาดระยนต์) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  02592018025909ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุทำความสะอาดรถยนต์).pdf
31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31582018025857ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสักการะพระสุริยเทพ.pdf
31 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานอาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01202018012023ประกาศผู้ชนะ_การเช่าอาคารปี61.pdf
26 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  01352018033522ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้เก็บเอกสาร.pdf
26 มกราคม 2561 ประกวดราคาเช่ารถส่วนกลางสนับสนุนการปฏิบัติงาน กกพ. และ สำนักงาน จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26002018030055เอกสารประกาศเช่ารถ.pdf
26 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์ (รถตู้) จำนวน 1 คันเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน ณ จังหวัดกระบี่ ในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26212018032157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่ารถยนต์(รถตู้)28-29_ม.ค.61.pdf
25 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเมล็ดกาแฟเครื่องดื่มและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25142018041407ประกาศผู้ชนะกาแฟ.pdf
24 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24172018031745ผู้การเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่.pdf
24 มกราคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานสำนักงาน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  24222018032205ผู้เสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน