ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง หน้าแรก ข่าวสาร กิจกรรม ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ประกาศเรื่องไฟล์
   
 Item 1 to 20 of 766
Page:of 39 Page size:
21 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดสัมมนา "การจัดทำแผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22242018022436ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์เพื่อดำเนินการจัดสัมมนา22มิ.ย.61.pdf
20 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำตรายางและนามบัตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20312018043124ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง16รายการ.pdf
20 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20372018023707ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถส่วนกลาง5คัน(20_มิ.ย.61).pdf
19 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูประบบสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19412018034153ประกาศ10-2561HRIS.pdf
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20372018023739ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสีดูดฝุ่นรถส่วนกลาง3คัน(15มิ.ย.61).pdf
15 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดการเอกสารและข้อมูลองค์กร (Document and Content Management) เพื่อผลักดันองค์กรไปสู่การเป็น Smart office ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   15082018100816ประกาศผู้ชนะDoc.pdf
13 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ Toyota / Hilux Vigo_D หมายเลขทะเบียน กก 5333 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1941201801411820180618134955135.pdf
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  13532018015346ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงานและคอมฯ12รายการ.pdf
12 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12352018043541ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์1รายการ(99-301-007-014-54).pdf
11 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี Canon Laser Printer MF8010CN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12382018043820หมึกcanon.pdf
11 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการตรวจเช็คระยะตามกำหนดและซ่อมบำรุงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11152018021501ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง1คัน(11มิ.ย.61).pdf
11 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างล้างสี-ดูดฝุ่น รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11152018021552ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างสีดูดฝุ่นรยนต์ส่วนกลางจำนวน3คัน(11มิ.ย.61).pdf
8 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการหลักเกณฑ์การจัดตั้งและคู่มือการกำกับ Transmission System Operator (TSO) ของระบบส่งก๊าซธรรมชาติ หน้าที่และความรับผิดชอบ (โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับผู้บริหารระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติ (Transmission System Operator Regulatory Framework)) โดยวิธีคัดเลือก  11362018083627ประกาศผู้ชนะTSO.pdf
8 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรับสัการะพระสุริยเทพ เดือน มิ.ย. 61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11132018021327ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้และผลไม้สำหรักสักการะพระสุริยเทพมิ.ย.61.pdf
7 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอ การจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างบุคลากรด้านพลังงานและการกำกับกิจการพลังงาน (Capacity Building) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  07322018023251ประกาศผู้ชนะcapacity.pdf
7 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานฝึกอบรม คพข. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11322018023255ประกาศผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้5.pdf
6 มิถุนายน 2561 จ้างที่ปรึกษาตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  18142018041413ประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรึกษาตรวจสอบกองทุน.PDF
6 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ การฝึกอบรม สัมมนา การกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลิอก  06402018024002ประกาศผู้ชนะPMQA.pdf
6 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  06572018025705ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสั่งซื้อ32รายการ.pdf
6 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 7 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 12 (สงขลา) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  0748201809483120180606190851095.pdf
เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน