บทความด้านพลังงาน หน้าแรก บทความและสาระกิจการพลังงาน บทความด้านพลังงาน

  Print   ExportPDF   
 
เล่นเกมส์เป่ายิ้งฉุบกับหุ่นยนต์เบอร์ตี้

 

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัวหุ่นยนต์เบอร์ตี้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยหุ่นยนต์เบอร์ตี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการเก็บข้อมูลของนักวิจัยในการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบรับของมนุษย์ที่มีต่อหุ่นยนต์ในอนาคต ถ้าหุ่นยนต์มีส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันมากขึ้น

หุ่นยนต์เบอร์ตี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำกิจกรรมง่ายๆกับคนได้ อย่างเช่นการเล่นเกมส์เป่ายิ้งฉุบกับเด็กๆ หรือการพูดจาตอบโต้กับผู้คน โดยทางทีมผู้พัฒนาวางแผนที่จะทำการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือ Humanoid Robot ที่จะสามารถทำกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับคนในแบบที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

                                               
หุ่นยนต์เบอร์ตี้ ถูกพัฒนาในห้องทดลองในเมืองบริสทอล
(Bristol Robotics Laboratory) และชื่อของหุ่นยนต์เบอร์ตี้ก็มีชื่อย่อมาจาก BERTI = Bristol Elumotion Robotic Torso 1 ซึ่งจุดเด่นของหุ่นยนต์เบอร์ตี้ก็คือการใช้งานของแขนได้คล้ายกับการทำงานของแขนของคน รวมไปถึงส่วนของนิ้วอีกด้วย โดยหุ่นยนต์เบอร์ตี้จะเป็นหุ่นยนต์ตัวต้นแบบในการนำไปพัฒนาอุปกรณ์จำพวกแขนเทียมให้กับคนที่ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับแขนและไม่สามารถใช้การได้ มากไปกว่านั้นหุ่นยนต์เบอร์ตี้ยังจะสามารถนำไปปรับใช้กับงานที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากสำหรับคน ดังเช่นงานเหมือง หรืองานที่ต้องมีการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคน

หุ่นยนต์เบอร์ตี้จะอยู่ต้อนรับผู้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เป็นเวลา 1 อาทิตย์ โดยคนจะสามารถเล่นเกมส์เป่ายิ้งฉุบที่แสดงการทำงานของแขนและนิ้วของหุ่นยนต์ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นด้วยการสวมใส่ถุงมือที่มีการติดตั้งตัวเซนเซอร์พิเศษ มากไปกว่านั้นหุ่นยนต์เบอร์ตี้จะสามารถพูดคุยด้วยข้อความสั้นๆ และทำการจับมือกับผู้คนได้ จากนั้นผู้คนที่ได้สัมผัสกับหุ่นยนต์เบอร์ตี้จะถูกสอบถามเพื่อทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์เบอร์ตี้โดยจะเน้นทางด้านความเป็นธรรมชาติของหุ่นยนต์

ราคาของหุ่นยนต์เบอร์ตี้อยู่ที่ 200,000 ปอนด์ในส่วนของอุปกรณ์ที่นำมาสร้าง แต่ในส่วนของการสร้างนั้นนักวิทยาศาสตร์ผู้พัฒนาระบุว่าไม่สามารถระบุค่าใช้จ่ายได้ แต่มันก็เป็นการคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปในการสร้างหุ่นยนต์เบอร์ตี้ขึ้นมา

   
ที่มา

http://www.physorg.com/news154101898.html

เกี่ยวกับองค์กร
 • ประวัติความเป็นมา
 • โครงสร้างองค์กร
 • คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • ทำเนียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 •     - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554-2557)
      - (วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2551-2554)
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
 • ยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • อำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.
 • คณะผู้บริหารสำนักงาน
 • "สาร" จากประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • กฏหมาย
 • พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 • กฎหมายลำดับรอง
 •     - หมวด 2 องค์กรกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 3 การกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน
      - หมวด 4 การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน
      - หมวด 5 การใช้อสังหาริมทรัพย์
      - หมวด 6 การพิจารณาข้อพิพาทและการอุทธรณ์
      - หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่
      - หมวด 8 การบังคับทางปกครอง
      - หมวด 9 บทกำหนดโทษ
 • กฎหมายการรับซื้อไฟฟ้า
 • ประมวลหลักการปฏิบัติ (Code Of Practice: CoP)
 • ระเบียบที่บังคับใช้ในสำนักงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • คำสั่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำวินิจฉัยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • การใช้อสังหาริมทรัพย์
 •     - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      - การประกาศเขตสำรวจระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
      - การอุทธรณ์เขตระบบโครงข่ายพลังงานและคัดค้านตำแหน่งท
      - การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน
      - การอุทธรณ์ค่าทดแทน
      - การขออนุญาตกระทำการในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน
 • Download พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน
 •     - พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
      - ระเบียบ กกพ. ว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรม
      - การ์ตูนเผยแพร่ความรู้กฎหมาย
 • รวมกฎหมายกิจการพลังงาน
 •     - เล่ม 1
      - เล่ม 2
  ศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน
 • สถานการณ์พลังงาน
 •     - แผนพัฒนาพลังไฟฟ้า (แผน PDP)
      - อัตราค่าบริการพลังงาน
      - โครงการระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
 • กิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ
 • ทะเบียนผู้รับใบอนุญาต
 •     - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบส่งไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบจำหน่ายฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจำหน่ายไฟฟ้า
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมระบบฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าปลีกก๊าซฯ
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บรักษาฯ
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (ทั่วไป)
      - กิจการที่ได้รับยกเว้นฯ (Rooftop PV System)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาต (ร.ง.3) รอ กรอ.
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (ข.1)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ (อ.1)
      - ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2)
      - รับแจ้งความประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการไฟฟ้า
      - รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA/EHIA
      - รายงานการตรวจสอบ COP : ระยะดำเนินการ
 • อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
 •     - สาระน่ารู้เกี่ยวกับค่าไฟฟ้า
      - อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)
      - สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (FT)
      - อัตราค่าไฟฟ้าขายส่ง
      - ขายปลีก กฟน.
      - ขายปลีก กฟภ.
 • หน่วยงานกลางทำการตรวจวัด PES
 • ระบบฐานข้อมูล SPP/VSPP
 • เรียนรู้เรื่องพลังงานผ่านระบบ e-Learning
 • บทความและสาระกิจการพลังงาน
 •     - สาระกิจการพลังงาน
      - บทความด้านพลังงาน
 • Third Party Access: TPA
 • งานตรวจสอบภายใน
 • เอกสารเผยแพร่
 • แผนยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน
 • แผนการดำเนินงานประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • สรุปผลการประชุม กกพ.
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • บันทึกข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจ (MOU/MOA)
 • วารสารคนกำกับ
 • เอกสารข้อมูล (fact sheet) กองทุนพัฒนาไฟฟ้า
 • รายงานการรับซื้อไฟฟ้า
 • เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา
 •     - “Price Regulation and Tariffs” Organized by ERRA"
      - สัมมนารับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงส
 • วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
 •     - วีดิทัศน์แนะนำองค์กร
      - หนังสั้นแนะนำ กกพ.
      - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
      - กิจกรรมปฐมนิเทศ คพข. รุ่นที่ 2
      - น้องถ่านหิน
      - ไฟฟ้าน่า(กด) Like
      - แนวทางการออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ Solar Ro
      - วีดิทัศน์อื่นที่เกี่ยวข้อง
      - ค่าไฟฟ้าคิดมาจากอะไร
      - VDO Licensing Solar
 • สาระน่ารู้ด้านพลังงาน
 • International Forum
 •     - ERC Regulatory Forum I
      - ERC Regulatory Forum II
      - ERC Regulatory Forum III
      - ERC Regulatory Forum IV
      - ERC Regulatory Forum V
      - ERC Regulatory Forum VI
  จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประกาศแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 •     - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • ประกาศราคากลาง
 • ประกาศร่าง TOR
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •     - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 • ประกาศราคากลางกองทุนพื้นที่ฯ
 •     - งานก่อสร้าง
      - จ้างควบคุมงาน
      - จ้างออกแบบ
      - จ้างที่ปรึกษา
      - จ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนฯ
      - จ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
      - จัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
 • ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างกองทุนพื้นที่
 • ติดต่อเรา
 • แผนที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนที่ตั้งสำนักงานประจำเขต
 • คำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
 • ติดต่อสอบถาม
 • ระบบตรวจสอบติดตามเรื่องอุทธรณ์และคัดค้าน