ข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้า SPP/VSPP
 บริษัท / บุคคล  สถานะการรับซื้อ
select
 ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
select
 ประเภทเชื้อเพลิง
select
 สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า ภาค  การใช้ประโยชน์
select
 สำนักงานประจำเขต
 สำนักงานการไฟฟ้าเขต  รายละเอียดเชื้อเพลิง
 จังหวัด  ประเภทเชื้อเพลิงแยกตาม Adder
select
 อำเภอ  สถานีย่อย
 ตำบล  วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมโยง
 ปี  ประเภทสัญญา
select
 การไฟฟ้า    
Logoบริษัท / บุคคลประเภทโรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงกำลังการผลิตติดตั้ง (MW)ปริมาณขายตามสัญญา
(MW)
วันที่พิจารณาคำขอวันที่ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าวันกำหนดเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(SCOD)วันที่เริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า(COD)รายละเอียด
           
Page size: Displaying page 1 of 7, items from 1 to 10 of 64.

Page: of 7


บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จำกัด
อ.จะนะ จ.สงขลา
ชีวมวล   Biomass   23.0030 20.622 21/01/2559  18/01/2561  01/01/2563    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   2500.0000 2,500.000 N/A  23/12/2556  31/03/2566    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด
อ.หนองแค จ.สระบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   119.6430 90.000 N/A  05/10/2554  01/03/2562    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี1 จำกัด
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   123.4990 90.000 N/A  19/12/2554  01/05/2562    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   124.9570 90.000 N/A  19/12/2554  01/07/2562    HyperLink

บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
พลังความร้อนร่วม   Natural Gas   2500.0000 2,500.000 N/A  12/12/2556  31/03/2564    HyperLink

บริษัท เค.อาร์.วัน จำกัด
อ.กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   96.0000 90.000 25/09/2556  25/09/2558  15/07/2561    HyperLink

บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
ชีวมวล   Biomass   40.0000 20.000 17/08/2558  17/08/2560  01/09/2561  01/03/2561  HyperLink

บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
ชีวมวล   Biomass   55.0000 25.000 17/08/2558  08/03/2560  01/10/2562    HyperLink

บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
โรงไฟฟ้าพลังลม   Wind   92.0000 80.000 25/09/2556  25/09/2558  28/12/2561    HyperLink
 
ฐานข้อมูลนี้จัดทำขึ้น เพื่อความสะดวกแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นเพียงฐานข้อมูลเบื้องต้น
และไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้า โทร : 02 436 2875, 02 436 2879
- การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า โทร : 02 220 5774
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองวางแผนแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก โทร : 02 590 9907